UPOZORNĚNÍ - Dne 29. října bude naše firma zavřená. Objednávky tedy zpracujeme až po víkendu.

Bio golem S 1kg biolog.čistič septiků a jímek

Bio golem S 1kg biolog.čistič septiků a jímek
Bio Golem S  je biologicky aktivní, nezávadný přípravek k rozkladu a dezodoraci organických látek v suchých záchodech, odpadních jímkách, septicích a...
Více informací
250 Kč 207 Kč bez DPH
Na objednání u dodavatele
Kód201479VýrobceDruchema, družstvo pro chemickou výrobu a službyPočet ks v balení6

Bio Golem S je biologicky aktivní, nezávadný přípravek k rozkladu a dezodoraci organických látek v suchých záchodech, odpadních jímkách, septicích a domovních ČOV.

Vydatnost:
 až 12 m3 / 1 balení, tj.1 kg přípravku.
Při pravidelném používání Bio Golemu S dochází v ošetřovaných odpadních systémech k množení bakterií rozkládajících organické látky, takže probíhá nepřetržité čištění systému. 

Neustálý rozklad organických látek zabraňuje hromadění pevných nežádoucích organických látek, kalů a tvorbě pěny. Zkapalnění pevných podílů značně usnadňuje vyprazdňování suchých záchodů, odpadních jímek, septiků a snižuje potřebu odčerpání obsahu.
Podstatou tohoto vysoce účinného biologického přípravku je směs bakteriálních kultur, enzymů, živin a přírodního anorganického nosiče, zajišťující optimální činnost mikroorganismů. 
Výsledkem působení přípravku v suchých záchodech, odpadních jímkách a septicích je účinný rozklad a zkapalnění organického odpadu a omezení tvorby zápachu. 

Odpady ze septiků, žump a suchých záchodů po aplikaci Bio Golemu S jsou vhodné na hnojivou zálivku rovnoměrným postřikem na vlastním pozemku. Aplikujte v přiměřeném množství na zatravěné plochy nebo kompost mimo pěstební záhony zeleniny a ovoce v dostatečné vzdálenosti od zdrojů pitné vody v souladu s platnou legislativou. 
Ani při aplikaci tohoto prostředku není možné ošetřené odpady vypouštět do dešťové kanalizace, vodních toků a rybníků.

Návod k použití: suché bakterie obsažené v Bio Golemu S je nutno před použitím aktivovat rozmícháním přípravku ve vlažné vodě. Nikdy však nepoužívejte k aktivaci horkou vodu. Přípravek rozmíchejte v poměru 1:10 ve vlažné vodě a ponechte 30 minut v klidu, poté je přípravek připraven k použití. Četnost a velikost dávek je závislá na fázi dávkování (startovací, stabilizační, udržovací) a na objemu odpadní hmoty.

Podrobné informace o dávkování jsou uvedeny na obalu přípravku. Informace o dávkování jsou pouze orientační, výše a četnost dávek je závislá na teplotě, množství odpadní vody, množství a četnosti přitékajícího znečištění a s ohledem na specifické podmínky. 
Přípravek používejte při venkovních teplotách nad 10 °C. Při aplikaci Bio Golemu S nepoužívejte v systémech dezinfekční prostředky obsahující např. chlór.

 Dávkování  četnost dávek  doba trvání fáze  doporučené dávkování
 na 1modpadní hmoty
 1. fáze: startovací  jednorázově  1 týden

 100 - 200 g

 2. fáze: stabilizační  1x týdně  3 týdny  80 - 100 g
 3. fáze: udržovací  1x měsíčně  do konce sezóny

 80 - 100 g

Upozornění: Přípravek používejte při venkovních teplotách nad 10 °C. Při aplikaci Bio Golemu S nepoužívejte v systémech dezinfekční prostředky obsahující např.chlór. Přípravek není vhodný pro přenosné chemické WC. Skladujte na suchém a chladném místě. Výrobek nesmí přijít do styku s potravinami. Při práci používejte ochranné rukavice. Po práci si umyjte ruce a ošetřete pokožku regeneračním krémem. Uchovávejte mimo dosah dětí. První pomoc: Při zasažení očí - okamžitě důkladně vypláchněte vodou. Při náhodném požití - vypláchněte ústní dutinu vodou, vypijte 0,5 litru vody a nevyvolávejte zvracení. Při styku s kůží - okamžitě omyjte velkým množstvím vody. Při přetrvávajících potížích vyhledejte lékařskou pomoc.

VýrobceDruchema, družstvo pro chemickou výrobu a služby
Popis