Bref Perfume Switch 50g Marine&Citrus

Bref Perfume Switch 50g Marine&Citrus
Výprodej
Bref Perfume Switch 50g Marine&Citrus
Obrázek (1)
Inovace od značky Bref. Technologie Aqua Aktiv dovoluje umístit do WC bloku dva typy vůně . Primární vůně se uvolňuje jen, když je WC blok suchý. Sek...
Více informací
24,1 Kč 19,9 Kč bez DPH
Skladem
Kód218204VýrobceHENKEL ČR, spol. s r.o.Počet ks v balení10

Inovace od značky Bref. Technologie Aqua Aktiv dovoluje umístit do WC bloku dva typy vůně. Primární vůně se uvolňuje jen, když je WC blok suchý. Sekundární vůně se začne uvolňovat při každém spláchnutí. Po vyschnutí WC bloku se opět z bloku začne uvolňovat vůně primární.

Bref Perfume Switch = 1. Hygienická čistota 2. Ochrana proti tvorbě vodního kamene 3. Extra svěžest 4. Čisticí pěna.

 

Příprava a použití

Návod k použití: Zavěste WC blok pod kraj toalety.

Při potřísnění sedadla toalety obarvenou tekutinou, zasaženou část ihned omyjte čistou vodou.

 

 

 

 

 

 

CLP Regulation

vykřičník - Varování

Bezpečnostní varování

BREF PERFUME SWITCH MARINE AROMATIC / CITRUS.

Pevný blok pro WC péči. Varování. Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

VýrobceHENKEL ČR, spol. s r.o.
Bref Perfume Switch 50g Marine&CitrusBref Perfume Switch 50g Marine&Citrus
Obrázek (1)Obrázek (1)
PopisObrázky