Bros spray proti komárům 50 ml pro děti

Obrázek_(1)
Bros přípravek proti komárům 50 ml pro děti Chrání před kousnutím komárem. Pro děti od 1 roku.  Návod k použití: Ze vzdálenosti 15 cm aplikujte tenko...
Více informací
49,5 Kč 40,9 Kč bez DPH
Skladem
Kód201934VýrobceTATRACHEMA CZ spol. s r.o.Počet ks v balení12

Bros přípravek proti komárům 50 ml pro děti

Chrání před kousnutím komárem. Pro děti od 1 roku. 

Návod k použití: Ze vzdálenosti 15 cm aplikujte tenkou vrstvu přípravku na nechráněné části pokožky, na kterých může dojít ke štípnutí. V případě potřeby postup opakujte. Přípravek je možno použít i u dětí starších 1 roku.

Bezpečnostní upozornění: Pouze k zevnímu použití. Vyhněte se kontaktu s očima a sliznicemi. Neaplikujte na poškozenou nebo podrážděnou pokožku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Vysoce hořlavý. Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - Zákaz kouření. Nevdechujte aerosoly. Zamezte styku s očima. Zneškodněte tento materiál a jeho obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady.

První pomoc: Při zasažení očí: Okamžitě vypláchněte oči proudem vody a vyhledejte lékařskou pomoc. Alergie nebo otrava: Vyhledejte lékařskou pomoc. Při nadýchání: Vyveďte postiženého na čerstvý vzduch, zajistěte teplo a klid. V případě obtíží vyhledejte lékařskou pomoc. Při styku s kůží: Zasaženou kůži důkladně omyjte mýdlem a vodou. V případě obtíží vyhledejte lékařskou pomoc. Při požití: Vypláchněte ústa vodou. Ihned vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Postiženému v bezvědomí nepodávejte nic ústy a nevyvolávejte zvracení. 

Účinná látka: IR3535 (N-acetyl-N-butyl-beta-alanin ethyl ester) 10 g/100 g (10 %).

VýrobceTATRACHEMA CZ spol. s r.o.
Popis