Ceys total tech transparentní 290ml 42507226

Obrázek
Obrázek
Obrázek (1)
Zvládne všechno Lepí, tmelí, opravuje, dokonce i pod vodou Technologie Polymer Total 3 2 hodiny schnutí 270 kg 10cm2 450% elastický Oka...
Více informací
165 Kč 136 Kč bez DPH
Skladem
Kód007770VýrobceAC MARCA Czech Republic s.r.o.Počet ks v balení12
  • Zvládne všechno
  • Lepí, tmelí, opravuje, dokonce i pod vodou
  • Technologie Polymer Total 3
  • 2 hodiny schnutí
  • 270 kg 10cm²
  • 450% elastický
  • Okamžitá přilnavost
  • Elastické spoje
  • Hermetický

Ceys Total Tech lepí, tmelí a opravuje jakýkoliv materiál v interiéru i exteriéru, dokonce i pod vodou a odolává velmi tvrdým podmínkám. Jeho speciální složení s maximální transparentností zaručuje čistá zakončení.

Zrcadla - Hliník - Polykarbonát - Pozinkované plochy - Mramor - Metakrylát - Plasty

Sklenářské práce, truhlářské práce, instalace světlíků, nepropustné spáry a dilatační spáry, trhliny a praskliny, sprchové závěsy, luxfery, sendvičové desky a izolace, kovové a plastové části, karavany a lodě.

Všechny materiály
Skvělé vyplňovací schopnosti
Nenarušuje povrchy
Natíratelný za vlhka**
Bez rozpouštědel
Neztrácí objem
100 % hermetický

Vytvoření horní vrstvy 15 min / Schnutí 1 h* / Vyzrání 12 h

* Nevhodný pro polyetylén (PE), polypropylen (PP). PTFE. U materiálu s nízkou přilnavostí (upravované kovy, upravované nebo lakované dřevo, plasty, metakrylát...) provést předběžnou zkoušku.
** Natíratelný v průběhu prvních 24 hodin (je doporučeno provést předběžnou zkoušku).

Odolává těm nejtvrdším podmínkám
Teplota - 40 °C až + 90 °C.
Voda, led, vlhkost a plíseň.
Rány, vibrace, tlaky.
Nestárne a odolává UV záření.

 

Návod na použití
1. Očistit dobře plochy. 2. Seříznout konec uzávěru kartuše a našroubovat aplikační špičku seříznutou na potřebný profil. 3. Vložit do aplikační pistole a aplikovat. Jako lepidlo: Aplikovat a spojit tlakem. U těžkých předmětů zajistit spoj lepicí páskou nebo svorkou až do úplného zaschnutí lepidla. Jako tmel: Aplikovat v provázku a uhladit prstem namočeným v mýdlové vodě. 4. Očistit ještě vlhké zbytky výrobku absorpčním papírem. Výkon: 30 - 35 lineárních metrů pro spoj 3 x 3 mm.

 

 

H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. EUH208 Obsahuje sebakát, bis (1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl). Může vyvolat alergickou reakci. EUH208 Obsahuje methyl 1,2,2,6,6-pentametylpiperidin-4-yl sebakát. Může vyvolat alergickou reakci. P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P301+P312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/: tel. 224 919 293 nebo 224 915 402. Nepožívat.

P501 Odstraňte obsah a obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady, pokud obsah není zcela spotřebován.
VýrobceAC MARCA Czech Republic s.r.o.
ObrázekObrázek
Obrázek (1)Obrázek (1)
PopisObrázky