00 Kč

Chloramin TS 1kg

Výrobce
Kód produktu
201311
Cena s DPH
165.8 Kč
Cena bez DPH
137 Kč
Dostupnost
Skladem
Tuto variantu produktu nelze zakoupit
Nakupte ještě za 3000 Kč a máte dopravu zdarma
BaleníPočet jednotek
Balení14 ks
Popis a parametry
Hlídání ceny
Dotaz na prodejce

Chloramin TS práškový dezinfekční přípravek s odmašťovacími účinky

Chloramin TS je určený pro jednorázovou dezinfekci a mytí všech omyvatelných ploch a předmětů v potravinářství, zemědělství, veterinární praxi a v oblasti komunální hygieny. Zejména vhodný na povrchy mastné a znečištěné biologickým materiálem. Chloramin TS působí proti bakteriím a virům. Při používání přípravku nedochází ke vzniku rezistentních kmenů mikroorganizmů. Účinná látka: p-toluensulfochloramid ve formě sodné soli (EINECS 204-854-7)

  • Obsah aktivního chloru: min. 12 % (120 g/kg)
  • Dále obsahuje: uhličitan sodný (EINECS 207-838-8) Spektrum účinnosti:

baktericidní, virucidní Návod na použití:

Pro běžnou dezinfekci se ředí vodou o teplotě 30 - 40 °C na příslušnou koncentraci roztoku. 3 % roztok se připraví rozpuštěním 300 g Chloraminu TS v 10 l vody. Silně znečištěné předměty a plochy je nutno nejprve mechanicky očistit a potom provést důkladné odmaštění spojené s dezinfekcí za použití přípravku Chloramin TS. Předměty, které přicházejí do styku s potravinami, nutno po dezinfekci opláchnout pitnou vodou.

Upozornění: 

Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor). Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Není určeno pro volný prodej. Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku. Zdraví škodlivý při požití. Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami. Způsobuje poleptání. Může vyvolat senzibilizaci při vdechování. Uchovávejte uzamčené a mimo dosah dětí. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Nevdechujte prach. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.

Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít.

První pomoc:

Při vdechnutí: odstranit zdroj expozice, zajistit postiženému přívod čistého vzduchu, zabránit fyzické námaze (včetně chůze), popř. vyhledat lékařskou pomoc. Při styku s kůží: odstranit zasažený oděv, zasaženou pokožku dostatečně omýt vodou popřípadě (dle rozsahu a závažnosti zasažení) překrýt sterilním obvazem a zajistit lékařskou pomoc. Při styku s okem: ihned vymývat min. 10 minut široce otevřené oči tekoucí vodou tak, aby se voda dostala i pod víčka, zajistit lékařskou pomoc. Při požití: vypláchnout ústa pitnou vodou, vypít 0,5 litru chladné pitné vody, nevyvolávat zvracení, zajistit rychlou lékařskou pomoc.

Skladování:

Skladovat v suchých prostorách v dostatečné vzdálenosti od zdrojů tepla. Skladovací teplota od –20 do +30 °C. Nevystavovat dlouhodobě přímému slunečnímu záření.

Aktuální cena produktu je 165.80 Kč
Váš e-mail
Kontakty
+420 553 625 252
eshop@fros.cz
Těšínská 29, Opava, 746 01
IČ:  26803291
DIČ:  CZ26803291
GP webpayLyonessCP