UPOZORNĚNÍ Naše firma se bude stěhovat do nových prostor a od 1. července bude minimálně 10 dnů mimo provoz. Více zde

Čistič stříbra 190ml tekutý

Obrázek
Účinný přípravek pro důkladnou údržbu všech stříbrných předmětů.
Více informací
40,5 Kč 33,5 Kč bez DPH
Skladem
Kód201487VýrobceSTYL, družstvo pro chemickou výrobuPočet ks v balení24

Účinný přípravek pro důkladnou údržbu všech stříbrných předmětů.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prvky označení Čistič stříbra Thiomočovina Výstražný symbol nebezpečnosti: Signální slovo: Varování Standardní věty o nebezpečnosti H351 Podezření na vyvolání rakoviny. H361d Podezření na poškození plodu v těle matky H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Pokyny pro bezpečné zacházení P201 Před použitím si obstarejte speciální instrukce. P202 Nepoužívejte, dokud jste si nepřečetli všechny bezpečnostní pokyny a neporozuměli jim. P260 Nevdechujte páry. P263 Zabraňte styku během těhotenství. P264 Po manipulaci důkladně omyjte zasažené části. P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle. P308+P313 PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc. P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Vyhledejte lékařskou pomoc. P405 Skladujte uzamčené.P501 Odstraňte obsah/obal v místě sběru nebezpečného odpadu. Doplňující informace dle nařízení ES 648/2004 Obsahuje: 5-15 % thiomočovina, < 5 % neiontové povrchově aktivní látky

VýrobceSTYL, družstvo pro chemickou výrobu
Popis
Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení