Curalavastoviglie 250ml dvoufázový čistič myčky 3v1

Curalavastoviglie 250ml dvoufázový čistič myčky 3v1
Curalavastoviglie 250ml dvoufázový čistič myčky 3v1
Obrázek (1)
Prostředek na odstraňování mastnoty a vodního kamene z vnitřku myčky (včetně filtru, trysek a těsnění).
Více informací
49,7 Kč 41,1 Kč bez DPH
Skladem
Kód001736VýrobceMADEL CZ, spol. s r.o.Počet ks v balení12

Čističe myčky jsou pravidelnou součástí o péči Vaší myčky nádobí. Proč to tedy neudělat při každém mytí na 120 %? S čističem myčky Madel se zbavíte vápenatých usazenin a tuku, a Vaše nádobí bude nejen čisté, ale i dlouhodobě lesklé.

Bez ohledu na to, jak dobrá je vaše myčka, nemůže všechno dělat sama, pokud ji nepomáhá vynikající čisticí prostředek do myčky. Dvoufázový čistič do myčky Madel udělá špinavou práci za Vás. Odstraňuje zbytky potravin, mastnoty z nádobí. Také Vás zaručeně zbaví vápenatých usazenin, a to jak ze snadno dostupných míst myčky, tak i z vnitřku myčky (včetně filtru, trysek a těsnění) a zaručí Vám perfektně čisté a lesklé nádobí. 

Čističe myčky jsou neodmyslitelnou součástí pravidelné údržby Vaší myčky. Nezapomínejte na ni proto při úklidu kuchyně - pravidelným používáním zvýšíte účinnost, a také životnost své myčky nádobí. 

 

Nebezpečí

Nebezpečné látky:

Isotridekanol, ethoxylovaný

 

Standardní věty o nebezpečnosti:

H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí

 

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku.

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.

P301 + P330 + P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

P303 + P361 + P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte.

P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (224 919 293).

P405 Skladujte uzamčené.

P501 Odstraňte obsah/obal odevzdáním ve sběrně nebezpečného odpadu.

Doplňující informace na štítku podle nařízení Rady (ES) č. 648/2004 o detergentech:

5 % nebo více, avšak méně než 15 % neiontové povrchově aktivní látky, parfémy.

 

VýrobceMADEL CZ, spol. s r.o.
Curalavastoviglie 250ml dvoufázový čistič myčky 3v1Curalavastoviglie 250ml dvoufázový čistič myčky 3v1
Obrázek (1)Obrázek (1)
PopisObrázkyKe stažení
Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení