Diava na náhrobky 2x250ml

Diava na náhrobky 2x250ml
čistí náhrobní kameny z mramoru, teraca, pískovce a betonu leští náhrobní kameny z mramoru, teraca, pískovce a betonu DIAVA čistič náhrobků ...
Více informací
71,1 Kč 58,8 Kč bez DPH
Skladem
Kód218263VýrobceTATRACHEMA CZ spol. s r.o.Počet ks v balení16
  • čistí náhrobní kameny z mramoru, teraca, pískovce a betonu
  • leští náhrobní kameny z mramoru, teraca, pískovce a betonu

DIAVA čistič náhrobků

Diava čistič náhrobků je tekutý čisticí prostředek na mytí náhrobků z pískovce, betonu, teraca, mramoru.

Návod k použití:

Náhrobky z pískovce, betonu, teraca, mramoru zbavte hrubých nečistot, mechu a lišej-níků nasucho kartáčem nebo špachtlí. Na náhrobek z mramoru použijte kartáč s jemným vlasem. Do 5 l vody přidejte 10 ml čisticího prostředku, hadrem nebo houbou naneste na čištěný povrch a kartáčem odstraňte zbývající nečistoty. Poté důkladně opláchněte čistou vodou a nechte uschnout.

Doporučení: Vyčištěný náhrobek vyleštěte prostředkem Diava leštidlo na náhrobky.

Obsahuje:

C10-13 alkylbenzensulfonát sodný, CAS 68411-30-3; sodná sůl ethoxysulfátu mastného alkoholu, CAS 68891-38-3; C12-14 alkylsulfát sodný, CAS 85586-07-8.Ošetřený výrobek. Obsahuje 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on a 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1).

 

Nebezpečí:

Způsobuje vážné poškození očí.

Obsahuje 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on a 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Může vyvolat aler-gickou reakci.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

Uchovávejte mimo dosah dětí. Po manipulaci důklad-ně omyjte ruce vodou a mýdlem. Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle.

První pomoc:

PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (tel.: 224 915 402, 224 919 293) nebo lékaře.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (tel.: 224 915 402, 224 919 293) nebo lékaře.

Pokyny k odstranění:

Odstraňte obsah a obal ve sběrném místě nebezpečného odpadu.

Složení:

5 - 15 % aniontové tenzidy, < 5 % mýdlo< 5 % Na4EDTA, METHYLCHLOROISO¬THIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE, vonná látka: LIMONENE, LINALOOL, barvivo.

 

 

 

DIAVA leštidlo na náhrobky

Leštidlo na náhrobky z pískovce, betonu, teraca a mramoru.

Prostředek s ochranným filmem je určen na náhrobky z pískovce, betonu, teraca a mramoru vyžadující čistotu a lesk. Ochranný film zvyšuje odolnost proti vodě a usnadňuje následující čištění.

Návod k použití:

Na očištěný náhrobní kámen naneste flanelovým hadrem tenkou vrstvu prostředku. Po zaschnutí cca 15 minut přeleštěte suchým hadrem. Chraňte před mrazem!

Ošetřený výrobek. Obsahuje 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on a 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1).

 

Varování:

Způsobuje vážné podráždění očí.Obsahuje kalafunu; 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on a 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Může vyvolat alergickou reakci.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

Uchovávejte mimo dosah dětí. Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem. Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle.

První pomoc:

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékař-skou pomoc.

PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (tel.: 224 915 402, 224 919 293) nebo lékaře.

Pokyny k odstranění:

Odstraňte obsah a obal ve sběrném místě nebezpečného odpadu.

Složení:

< 5 % neiontové tenzidy, vosky, kalafuna, METHYLCHLOROISO-THIAZOLINONE, METHYLISO¬THIAZOLINONE, vonné látky: BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL, CITRONELLOL, HEXYL CINNAMAL.

VýrobceTATRACHEMA CZ spol. s r.o.
Popis