Dr. House univerzální čisticí prostředek flowers 1 l

Obrázek_(1)
 Účinný přípravek je určen pro dokonalé umytí obkladů, podlah a keramiky a všech omyvatelných ploch. Univerzální čisticí prostředek s květin. Jeho sl...
Více informací
31,8 Kč 26,3 Kč bez DPH
Na objednání u dodavatele
Kód001446VýrobceVENTO BOHEMIA spol. s r.o.Počet ks v balení14

 Účinný přípravek je určen pro dokonalé umytí obkladů, podlah a keramiky a všech omyvatelných ploch. Univerzální čisticí prostředek s květin. Jeho složení zaručuje jemnost k vašim rukám.

 

 

H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.

P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.

P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P313 - Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P337 - Přetrvává-li podráždění očí:

P305/P351/P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

GHS07 GHS07 - Žíravost
VýrobceVENTO BOHEMIA spol. s r.o.
Popis