00 Kč

Dr.House - WC košíček levandule komplet GF 40g

Výrobce
VENTO BOHEMIA spol. s r.o.
Kód produktu
001901
Cena s DPH
8.6 Kč
Cena bez DPH
7.1 Kč
Dostupnost
Skladem
Tuto variantu produktu nelze zakoupit
Nakupte ještě za 3000 Kč a máte dopravu zdarma
BaleníPočet jednotek
Balení30 ks
Popis a parametry
Hlídání ceny
Dotaz na prodejce

DR. HOUSE KOSTKA DO WC - VŮNĚ LEVANDULE 40 G

 

H315 - Dráždí kůži.

H318 - Způsobuje vážné poškození očí.

H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.

P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P302 - PŘI STYKU S KŮŽÍ:

P310 - Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

P352 - Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.

P305/P351/P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

GHS05 GHS05 - Korozivita
Aktuální cena produktu je 8.60 Kč
Váš e-mail
Kontakty
+420703140839
eshop@fros.cz
Těšínská 29, Opava, 746 01
IČO:  26803291
DIČ:  CZ26803291
GP webpayLyonessCP