00 Kč

GF osvěžovač vzduchu šiška-vůně moře 40ml

Výrobce
VENTO BOHEMIA spol. s r.o.
Kód produktu
203212
Cena s DPH
45.6 Kč
Cena bez DPH
37.7 Kč
Dostupnost
Skladem
Tuto variantu produktu nelze zakoupit
Nakupte ještě za 3000 Kč a máte dopravu zdarma
BaleníPočet jednotek
Balení15 ks
Popis a parametry
Hlídání ceny
Dotaz na prodejce

Vysoce koncentrovaný aerosol, který rychle a účinně obnovuje vzduch v místnostech a autech. Zanechává příjemnou, dlouhou, trvalou a svěží vůni. Nemaskuje nepříjemný zápach, ale neutralizuje ho.

 

 

 

H222 - Extrémně hořlavý aerosol.

H240 - Zahřívání může způsobit výbuch.

H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.

P210 - Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. – Zákaz kouření.

P211 - Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.

P251 - Tlakový obal: nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.

P261 - Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.

P302/P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.

P333/P313 - Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P410 - Chraňte před slunečním zářením.

P412 - Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/ 122 °F.

GHS03 GHS03 - Plamen nad kruhem

 

Aktuální cena produktu je 45.60 Kč
Váš e-mail
Kontakty
+420 553 625 252
eshop@fros.cz
Těšínská 29, Opava, 746 01
IČO:  26803291
DIČ:  CZ26803291
GP webpayLyonessCP