CELOZÁVODNÍ DOVOLENÁ Naše firma bude mít od 1. do 12. července celozávodní dovolenou. V tomto období nebude fungovat příjem ani výdej zboží, přijaté objednávky se začnou zpracovávat od 15. července.

Jar čistič myčky 3v1 250ml Citron

Jar čistič myčky 3v1 250ml Citron
Čistič myčky Jar 3v1 dvoufázové kapaliny, která zanechá vaši myčku zářivě čistou a lesklou.
Více informací
106,6 Kč 88,1 Kč bez DPH
Skladem
Kód207028VýrobceProcter  & Gamble Czech Republic s.r.o.Počet ks v balení14
  • Jar 3v1 hloubkově čistí vaši myčku
  • Pomáhá odstraňovat nepříjemné pachy
  • Zanechává fantastickou svěží, čistou citronovou vůni
  • Odstraňuje vodní kámen a mastnotu 

Příprava a použití:

  1. Odstraňte nálepku z víčka
  2. Vložte balení dnem vzhůru do prázdné myčky
  3. Spusťte myčku min. na 65 °C

 

VýrobceProcter  & Gamble Czech Republic s.r.o.

Signální slovo: Varování

Standardní věty o nebezpečnosti

H319 - Způsobuje vážé podrážění očí.

H335 - Může způsobit podrážění dýhacích cest.

Bezpečnostní pokyny - EU (§ 28, 1272/2008)

P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.

P310 - Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČÍ STŘDISKO / lékař.

P305 + P351 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou.

P501 - Odstraňte obsah / obal v příslušém místním zařízení schváleném pro likvidaci odpadů

Klasifikace látky nebo směsi

Nařízení (ES) č. 1272/2008:

Vážné poškození očí / podráždění očí Kategorie 2 - (H319)

Toxicita pro specifické cílové orgány (jednorázová expozice) Kategorie 3 - (H335)

Další nebezpečnost

Informace nejsou k dispozici.

Informace o látce narušující činnost endokrinního systému

Směs neobsahuje žádné látky, na které se vztahuje povinnost deklarovat obsah

>0,1 %, které by spadaly do definice potvrzenýh endokrinních disruptorů podle jakéhokoli nařízení EU.

Povolení a/nebo omezení při použití:

Tento produkt obsahuje jednu nebo více látek podléhajících omezení (Nařízení (ES) č 1907/2006 (REACH), Příloha XVII).

Nařízení (ES) č 648/2004 (Nařízení o detergentech); Klasifikace a postup používanýpro odvození klasifikace pro směsi podle

nařízení (ES) 1272/2008 [CLP]; Nařízení o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemickýh látek (REACH) (ES 1907/2006).

Chemický název                   Zakázané látky dle Přílohy XVII nařízení REACH   Látka podléhající povolení dle Přílohy XIV nařízení REACH

Citric Acid                                   75.                                                                                   -

 

 

PopisBezpečnostní upozorněníKe stažení
Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení