CELOZÁVODNÍ DOVOLENÁ Naše firma bude mít od 1. do 12. července celozávodní dovolenou. V tomto období nebude fungovat příjem ani výdej zboží, přijaté objednávky se začnou zpracovávat od 15. července.

Jar Professional prostředek na nádobí Platinum 4L

Jar Professional prostředek na nádobí Platinum 4L
Nejsilnější jar na ruční mytí nádobí pro profesionály.
Více informací
337,1 Kč 278,6 Kč bez DPH
Skladem
Kód208377VýrobceProcter  & Gamble Czech Republic s.r.o.Počet ks v balení2
  • Nejsilnější jar na ruční mytí nádobí pro profesionály
  • Skvěle odstraňuje i připečený tuk
  • Usnadňuje mytí nádobí a snižuje potřebu drhnutí
  • Jedno balení umyje až 55 000 talířů
  • Dokonalá čistota a lesk i při mytí ve studené vodě
  • V souladu s HACCP

Prostředek pro ruční mytí Jar Professional Platinum má nejlepší složení od Jaru s povrchově aktivními látkami odstraňující mastnotu. Je určen pro všechny typy nádobí od nerezu po porcelán. Efektivní odstraňuje mastnotu a zbytky potravin, zaschlé a připečené zbytky jídla z hrnců, pánví, příborů, talířů a ostatního kuchyňského vybavení i při mytí ve studené vodě. Nádobí je po umytí dokonale čisté a lesklé.

Připečená mastnota je v profesionálních kuchyních tou největší výzvou. Personál kuchyně tráví předmýváním, drhnutím a namáčením mastných hrnců a pánví spoustu času.

Vyzkoušejte skvělý prostředek na ruční mytí nádobí pro profesionály. Díky nejlepšímu složení od Jar Professional si Jar Professional Platinum poradí s veškerou připečenou mastnotou* a zajistí dokonalou čistotu a lesk i ve studené vodě. Vystačí přitom až na 55 000 talířů.

Použití:

  • Ruční mytí nádobí
VýrobceProcter  & Gamble Czech Republic s.r.o.

Signální slovo Varování

Varování

Standardní věty o nebezpečnosti

H319 - Způsobuje vážné podráždění očí H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky Bezpečnostní pokyny - EU (§ 28, 1272/2008) P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí P305 + P351 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou P501 – Odstraňte obsah/obal v příslušném místním zařízení schváleném pro likvidaci odpadů

EUH208 - Obsahuje Benzisothiazolinone, Methylisothiazolinone. Může vyvolat alergickou reakci.

 

Klasifikace látky nebo směsi

Nařízení (ES) č. 1272/2008

Vážné poškození očí / podráždění očí  Kategorie 2 - (H319)

Chronická toxicita pro vodní prostředí  Kategorie 3 - (H412)

Signální slovo

Varování

Standardní věty o nebezpečnosti

H319 - Způsobuje vážné podráždění očí

H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky

Bezpečnostní pokyny - EU (§ 28, 1272/2008)

P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí

P305 + P351 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou

P501 – Odstraňte obsah/obal v příslušném místním zařízení schváleném pro likvidaci odpadů

EUH208 - Obsahuje Benzisothiazolinone, Methylisothiazolinone. Může vyvolat alergickou reakci.

Další nebezpečnost

Informace nejsou k dispozici

Tento produkt obsahuje jednu nebo více látek podléhajících omezení (Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), Příloha XVII)

Nařízení (ES) č. 648/2004 (Nařízení o detergentech) Klasifikace a postup používaný pro odvození klasifikace pro směsi podle nařízení (ES) 1272/2008 [CLP] Nařízení o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH) (ES 1907/2006)

Chemický název

Zakázané látky dle Přílohy XVII nařízení REACH

Látka podléhající povolení dle Přílohy XIV nařízení REACH

Methylisothiazolinone

75.

-

Benzisothiazolinone

75.

-

Informace o látce narušující činnost endokrinních žláz

Směs neobsahuje žádné látky, na které se vztahuje povinnost deklarovat obsah >0,1 %, které by spadaly do definice potvrzených endokrinních disruptorů podle jakéhokoli nařízení EU

PopisBezpečnostní upozorněníKe stažení
Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení