Koralan R pěna na koberce 500ml (01170)

Koralan R pěna 500ml, na koberce
čistí do hloubky, šetrně, oživuje barvy, potlačuje roztoče, působí antistaticky
Více informací
82,9 Kč 68,5 Kč bez DPH
Skladem
Kód001502VýrobceSTYL, družstvo pro chemickou výrobuPočet ks v balení12

Čistí do hloubky, důkladně a šetrně. Oživuje barvy čištěných textilií. Zabraňuje opětovnému znečištění. Přispívá k potlačení roztočů. Působí antistaticky.

 

 

 

 

 

 

 

 

Výstražný symbol nebezpečnosti: Signální slovo: Varování Standardní věty o nebezpečnosti H315 Dráždí kůži H319 Způsobuje vážné podráždění očí Pokyny pro bezpečné zacházení P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla vodou a mýdlem. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle. P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc. P501 Odstraňte obsah/obal v místě sběru nebezpečného odpadu Doplňující informace EUH208 Obsahuje Octylisothiazolinone. Může vyvolat alergickou reakci. Doplňující informace dle nařízení ES 648/2004 Složení: 5-15 % aniontové povrchově aktivní látky, < 5 % parfém, Butylphenyl Methylpropional, Hexyl cinnamal, konzervant (Octylisothiazolinone; 2-Bromo-2-Nitropropane-1,3-Diol)

VýrobceSTYL, družstvo pro chemickou výrobu
PopisKe stažení
Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení