Koralan R pěna na koberce 500ml (01170)

Obrázek
čistí do hloubky, šetrně, oživuje barvy, potlačuje roztoče, působí antistaticky
Více informací
63,9 Kč 52,8 Kč bez DPH
Skladem
Kód001502VýrobceSTYL, družstvo pro chemickou výrobuPočet ks v balení12

Čistí do hloubky, důkladně a šetrně. Oživuje barvy čištěných textilií. Zabraňuje opětovnému znečištění. Přispívá k potlačení roztočů. Působí antistaticky.

 

 

 

 

 

 

 

 

Výstražný symbol nebezpečnosti: Signální slovo: Varování Standardní věty o nebezpečnosti H315 Dráždí kůži H319 Způsobuje vážné podráždění očí Pokyny pro bezpečné zacházení P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla vodou a mýdlem. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle. P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc. P501 Odstraňte obsah/obal v místě sběru nebezpečného odpadu Doplňující informace EUH208 Obsahuje Octylisothiazolinone. Může vyvolat alergickou reakci. Doplňující informace dle nařízení ES 648/2004 Složení: 5-15 % aniontové povrchově aktivní látky, < 5 % parfém, Butylphenyl Methylpropional, Hexyl cinnamal, konzervant (Octylisothiazolinone; 2-Bromo-2-Nitropropane-1,3-Diol)

VýrobceSTYL, družstvo pro chemickou výrobu
Popis
Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení