Krezosan fresh 500ml MR

Krezosan fresh 500ml MR čistící, dezinfekční na podlahy, koupelny, hygienické zařízení
Tekutý čistící a dezinfekční prostředek na podlahy, koupelny, hygienické zařízení Biocidní přípravek - likviduje bakterie a kvasinky Univezální...
Více informací
61,6 Kč 50,9 Kč bez DPH
Skladem
Kód217935VýrobceTATRACHEMA CZ spol. s r.o.Počet ks v balení20
  • Tekutý čistící a dezinfekční prostředek na podlahy, koupelny, hygienické zařízení
  • Biocidní přípravek - likviduje bakterie a kvasinky
  • Univezální

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Biocidní přípravek:

likviduje bakterie a kvasinky.

Účinná látka:

didecyldimethylamoniumchlorid, 48250 mg/kg.

Obsahuje:

didecyldimethylamoniumchlorid; alkoholy, C12-16, ethoxylované.

Upozornění:

Před použitím výrobku si přečtěte návod na použití.

Návod k použití:

Před použitím výrobek protřepejte. Pomocí mechanického rozprašovače naneste přípravek na ošetřované místo, nechte působit a poté důkladně opláchněte vodou. Krezosan fresh má baktericidní účinek (doba působení 5 minut) a účinek proti kvasinkám (doba působení 15 minut).

Nebezpečí:

Dráždí kůži. Způsobuje vážné poškození očí. Vysoce toxický pro vodní organismy.

 

                 Nebezpečí

Pokyny pro bezpečné zacházení:

Uchovávejte mimo dosah dětí. Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle. Uniklý produkt seberte.

První pomoc:

PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (tel.: 224 915 402, 224 919 293) nebo lékaře.

PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím mýdla a vody.Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (tel.: 224 915 402, 224 919 293) nebo lékaře.

Pokyny pro odstranění:

Odstraňte obsah a obal ve sběrném místě nebezpečného odpadu.Zákaz opětovného použití obalu.

Skladování:

Výrobek skladujte v suchých prostorách chráněných před mrazem a přímým slunečním zářením při teplotách + 5 °C až + 30 °C.

Složení:

< 5 % neiontové tenzidy, isopropylalkohol, parfém, účinná látka: didecyldimethylamonium-chlorid 48250 mg/kg.

Spotřebujte do 24 měsíců od data výroby.

Datum výroby (výrobní šarže).

Objem: 500 ml

VýrobceTATRACHEMA CZ spol. s r.o.
Popis
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte. Povolit cookiesNepovolovat cookies