Larrin Green Wave Na mytí nádobí 1l

Obrázek
mycí prostředek na přírodní rostlinné bázi pro každodenní použití na mytí nádobí
Více informací
43,9 Kč 36,3 Kč bez DPH
Skladem
Kód204396VýrobceSTYL, družstvo pro chemickou výrobuPočet ks v balení9

K přírodě šetrný čistící prostředek pro každodenní použití na mytí nádobí. Aktivní mycí složka na přírodní rostlinné bázi, šetrný k čističkám odpadních vod, snadno rozložitelný na neškodné látky.

Dávkování: pro zajištění optimální účinnosti dávkujte 5 ml přípravku na 1 l teplé vody.

 

 

 

 

 

 

 

 

Výstražný symbol nebezpečnosti: Signální slovo: Nebezpečí Standardní věty o nebezpečnosti H318 Způsobuje vážné poškození očí. Pokyny pro bezpečné zacházení P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla vodou a mýdlem. P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P313 Vyhledejte lékařskou pomoc. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P310 Okamžitě volejte lékaře. P501 Odstraňte obsah/obal v místě sběru nebezpečného odpadu. Obsahuje: Cocamidopropyl Betaine; Sodium Laureth Sulphate Doplňující informace EUH 208 Obsahuje Octylisothiazolinone. Může vyvolat alergickou reakci. Doplňující informace dle nařízení ES 648/2004 Obsahuje: < 5 % amfoterní povrchově aktivní látky, < 5 % aniontové povrchově aktivní látky, parfém, konzervant (Octylisothiazolinone; 2-Bromo-2-Nitropropane-1,3-Diol).

VýrobceSTYL, družstvo pro chemickou výrobu
Popis
Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení