Larrin WC gelový čistič 750ml Oceán (01162)

Obrázek
Čistící přípravek pro WC hygienu.
Více informací
54,9 Kč 45,4 Kč bez DPH
Skladem
Kód001507VýrobceSTYL, družstvo pro chemickou výrobuPočet ks v balení720

Čistící přípravek pro WC hygienu. Díky vysoké viskozitě dobře ulpívá a dobře odstraňuje nečistoty, vodní kámen a zabraňuje tvorbě usazenin. Svojí svěží vůní dezodoruje ovzduší.

 

 

 

 

 

 

 

Výstražný symbol nebezpečnosti: Signální slovo: Varování Standardní věty o nebezpečnosti H319 Způsobuje vážné podráždění očí. Pokyny pro bezpečné zacházení P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla vodou a mýdlem. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337 + P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc. P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P313 Vyhledejte lékařskou pomoc. P501 Odstraňte obsah/obal v místě sběru nebezpečného odpadu. Doplňující informace EUH208 Obsahuje Octylisothiazolinone. Může vyvolat alergickou reakci. Doplňijící informace dle nařízení ES 648/2004 Obsahuje: < 5% aniontové povrchově aktivní látky, parfém, konzervant (Octylisothiazolinone; 2-Bromo-2- Nitropropane-1,3-Diol).

VýrobceSTYL, družstvo pro chemickou výrobu
PopisKe stažení
Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení