LAVON odmašťovač natural 1l

LAVON odmašťovač natural 1l
Lavon odmašťovač natural 1 l je speciální, silně alkalický, nízkopěnivý čistič na vysoce znečištěné podlahy a mastné omyvatelné povrchy. BEZ PARFEMACE.
Více informací
91,7 Kč 75,8 Kč bez DPH
Skladem
Kód206027VýrobceLAVON trade s.r.o.Počet ks v balení8

Odmašťovač

  • šetrný k životnímu prostředí
  • nízkopěnivý
  • neparfémovaný

 

Lavon odmašťovač natural 1 l je speciální, silně alkalický, nízkopěnivý čistič na vysoce znečištěné podlahy a mastné omyvatelné povrchy. BEZ PARFEMACE.

 

Extra silný na odstranění mastnoty, rostlinných olejů a tuků, syntetických olejů, šmíru, maziv, sazí a zašlé špíny. Díky speciálnímu složení je předurčen pro širokou škálu uplatnění. Vhodný pro dlažby, lité podlahy, PVC, nerez, plasty, strojní a kuchyňské zařízení.

 

PŘEDNOSTI LAVON ODMAŠŤOVAČ NATURAL 5 l

  • extra silný
  • šetrný k životnímu prostředí
  • stojní i ruční mytí
  • gastro
  • průmysl

 

POUŽITÍ

Prostředek Lavon odmašťovač dávkujte dle uvedené tabulky do kbelíku či nádrže čisticího stroje. Po umytí dobře setřete nebo ideálně opláchněte čistou vodou. Z povrchů přicházejících do styku s potravinami důkladně opláchněte pitnou vodou. Pro lepší účinnost nechte působit déle a zvyšte mechanické působení. Na dlouho nečištěná místa můžete aplikovat koncentrát nebo ředění pro silné znečištění. Není vhodný na mramorové povrchy, lakované parkety a laminátové podlahy, dřevěné povrchy, gumy, PVC ošetřené vosky a materiály, které nejsou odolné vůči alkáliím - zejména hliník a cín, případně zinek. Dodržujte pokyny výrobce čištěného materiálu. Skladujte při teplotě od +5 C do 25 C.

 

50 - 100 ml / 10 l : slabé znečištění

 

200 - 500 ml / 10 l : standardní znečištění

 

1 l / 10 l : silné znečištění nebo koncentrát

 

 

 

Bezpečnostní upozornění 

Signální slovo: NEBEZPEČÍ
Nebezpečné látky (které musí být uvedeny na etiketě): Hydroxid draselný, 2-aminoethan-1-ol
Standardní věty o nebezpečnosti – H věty a EUH věty: H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
  H290 Může být korozivní pro kovy.
Pokyny pro bezpečné zacházení – P věty: P280 Používejte ochranné brýle.
  P301+P330 +P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
  P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré
  kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou.
  P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte
  vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout
  snadno. Pokračujte ve vyplachování.
  P310 Okamžitě volejte lékaře.
  P405 Skladujte uzamčené.
  P501 Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.
Doplňující informace: EUH 208 Obsahuje Limonene ((R)-p-mentha-1,8-diene). Může vyvolat alergickou reakci.

 

 

VýrobceLAVON trade s.r.o.
PopisKe stažení
Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení