Mefisto kuchyně-čistič na trouby, sporáky a glazované povrchy 500ml MR

Mefisto kuchyně-čistič na trouby, sporáky a glazované povrchy 500ml MR
k čištění sporáků, nerezu, nádobí a obkladů - gel
Více informací
87,8 Kč 72,6 Kč bez DPH
Skladem
Kód201389VýrobceDruchema, družstvo pro chemickou výrobu a službyPočet ks v balení6

Přípravek s mechanickým rozprašovačem na odstraňování mastných a připečených nečistot.

Výborně čistí nerezové, smaltované nebo glazované povrchy, jako jsou sporáky, trouby, grily, nádobí a kuchyňské obkladačky.
Gelová konzistence zaručuje, že přípravek nestéká ze svislých povrchů.
Nepoužívat na hliník, teflon a lakované plochy.
Obsahuje příjemnou vůni čerstvé limetky.

Návod k použití:

Přípravek naneste rozprašovačem rovnoměrnou vrstvu přípravku na znečištěný povrch
Nechte působit 10 až 30 minut podle míry znečištění.
Uvolněnou nečistotu setřete a povrch omyjte vodou.

 

 

 

První pomoc: Při náhodném požití - vypláchněte ústní dutinu vodou, vypijte 0,5 litru vody, nevyvolávejte zvracení a vyhledejte lékařskou pomoc. Při zasažení očí - okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Při styku s kůží - okamžitě omyjte velkým množstvím vody. Složení: méně než 5 % neiontových povrchově aktivních látek, méně než 5 % aniontových povrchově aktivních látek, parfém (Limonene), barvivo NEBEZPEČÍ Přípravek obsahuje: 2 – aminoetanol, hydroxid sodný H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P260 Nevdechujte páry a aerosoly. P280 Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle. P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P405 Skladujte uzamčené. P501 Odstraňte obsah/obal u autorizovaného zpracovatele odpadů nebo v komunální sběrně odpadů

 

VýrobceDruchema, družstvo pro chemickou výrobu a služby
Popis
Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení