Milit na nádobí 5l Citron

Milit na nádobí 5l Citron
Výprodej
Je určen pro mytí a čištění povrchů, oken, nádobí atd....
Více informací
133,5 Kč 110,3 Kč bez DPH
Skladem
Kód201295VýrobceLIRA Company s.r.o.Počet ks v balení108

Je určen pro mytí a čištění povrchů, oken, nádobí atd.

 

 

VýrobceLIRA Company s.r.o.

Výstražný symbol nebezpečnosti:

Signální slovo: Varování

H319 Způsobuje vážné podráždění očí

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle/obličejový štít.

P305 +P351 +P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P337 +P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc.

Obsahuje Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone, Limonene. Může vyvolat alergickou reakci

Doplňkové věty:

Obsahuje Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone, Limonene. Může vyvolat alergickou reakci.

Prvky značení:

Složení: < 5% aniontové povrchově aktivní látky, < 5% neiontové povrchově aktivní látky, konzervace (Methylchloroisothiazolinone, Methyisothiazolinone), parfém (Limonene). Obsahuje Cocamide DEA (and) Glycerin.

 

Klasifikace látky nebo směsi:

Klasifikace v souladu s naříení (ES) č 1272/2008:

Eye Irrit 2; H319

 

PopisBezpečnostní upozorněníKe stažení
Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení