UPOZORNĚNÍ Naše firma se bude stěhovat do nových prostor a od 1. července bude minimálně 10 dnů mimo provoz. Více zde

Nano Larrin kuchyně čistič 500ml

Obrázek
Odstraňuje mastnotu ze všech povrchů a omyvatelných ploch v kuchyni.
Více informací
73,2 Kč 60,5 Kč bez DPH
Skladem
Kód203688VýrobceSTYL, družstvo pro chemickou výrobuPočet ks v balení12

Moderní čistič kuchyně využívající nanotechnologii. Odstraňuje mastnotu ze všech povrchů a omyvatelných ploch v kuchyni. Odstraňuje připálený tuk z trub a grilů.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výstražný symbol nebezpečnosti: Signální slovo: Varování Standardní věty o nebezpečnosti H319 Způsobuje vážné podráždění očí. Pokyny pro bezpečné zacházení P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P260 Nevdechujte aerosoly. P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla vodou a mýdlem. P280 Používejte ochranné brýle. P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc. P501 Odstraňte obsah/obal v místě sběru nebezpečného odpadu. Doplňující informace dle nařízení ES 648/2004 Složení: < 5% aniontové povrchově aktivní látky; < 5 % neiontové povrchově aktivní látky, parfém, konzervanty (Benzisothiazolinone; Methylisothiazolinone; Laurylamine Dipropylenediamine).

VýrobceSTYL, družstvo pro chemickou výrobu
Popis
Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení