Prix tablety do pisoáru 4,5kg Oceán

Prix tablety do pisoáru 4,5kg Oceán
přípravek pro sanitární zařízení určený pro vkládání do pisoárů, omezuje tvorbu vodního a močového kamene
Více informací
939 Kč 776 Kč bez DPH
Skladem
Kód217954VýrobceSTYL, družstvo pro chemickou výrobuPočet ks v balení1

Čistící a dezodorační přípravek pro sanitární zařízení určený ke vkládání do pisoárů. Omezuje tvorbu vodního a močového kamene. Obsahuje účinné složky, které odstraňují nečistoty a zabraňují tvorbě usazenin i na špatně přístupných místech. Uvolňuje příjemnou vůni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prix tablety do pisoáru – ocean fresh Reakční produkt benzensulfonové kyseliny, 4-C10-13-sek-alkylderiváty. a benzensulfonová kyselina, 4-methyl-a hydroxid sodný; Amidy, C12-18 a C18 (nenasycené.), N-(hydroxyethyl). Výstražný symbol nebezpečnosti: GHS05 Signální slovo: Nebezpečí Standardní věty o nebezpečnosti H315 Dráždí kůži H318 Způsobuje vážné poškození očí. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Pokyny pro bezpečné zacházení P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P313 Vyhledejte lékařskou pomoc. P332+P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P310 Okamžitě volejte lékaře.P501 Odstraňte obsah/obal v místě sběru nebezpečného odpadu. Doplňující informace EUH 208 Obsahuje Benzyl Salicylate. Může vyvolat alergickou reakci. Doplňující informace dle nařízení ES 648/2004 Datový list složek: www.stylvd.cz Složení: 15% - 30% aniontové povrchově aktivní látky, 5% - 15% neiontové povrchově aktivní látky, < 5 % parfum, Benzyl Salicylate, Linalool, Butylphenyl Methylpropional, Limonene, Coumarin, Eugenol, colorant.

VýrobceSTYL, družstvo pro chemickou výrobu
PopisKe stažení
Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení