Sanytol Dezodorační a dezinfekční přípravek na tkaniny

Obrázek
Obrázek
Obrázek (1)
Odstraňuje zápach  z cigaret, zvířat, z vaření apod. a  navrací  tkaninám  svěžest  čistého prádla. Díky trojímu účinku – bakteriálnímu, fungicidnímu...
Více informací
73,4 Kč 60,7 Kč bez DPH
Skladem
Kód003186VýrobceAC MARCA Czech Republic s.r.o.Počet ks v balení8

Odstraňuje zápach z cigaret, zvířat, z vaření apod. a navrací tkaninám svěžest čistého prádla. Díky trojímu účinku – bakteriálnímu, fungicidnímu a virucidnímu odstraňuje 99,99% mikroorganismů bez chlóru. Je ideální pro dezinfekci z nesnadno pratelných textilií – závěsy, koberce, pohovky, kabáty, čalounění vozu, sportovní kabely,…

Biocidní přípravek používejte bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

 

 

 

Signální slovo (CLP) : -
Standardní věty o nebezpečnosti (CLP) : H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky
Pokyny pro bezpečné zacházení (CLP) : P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí
P301+P312 - PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ
STŘEDISKO nebo lékaře, tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)
P501: Odstraňte obsah a obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady, pokud
obsah není zcela spotřebován
Další věty : Nepožívat
Biocidní aktivní látky (TP2/AL): 0,5% chloridu Didecyldimethylammonium

VýrobceAC MARCA Czech Republic s.r.o.
ObrázekObrázek
Obrázek (1)Obrázek (1)
PopisObrázky