Savo WC 750ml levandule

Obrázek
Obrázek
Obrázek (1)
Účinný prostředek na odstranění vodního kamene v toaletě s jemnou levandulovou vůní.
Více informací
47,7 Kč 39,4 Kč bez DPH
Skladem
Kód206655VýrobceUNILEVER ČR, spol. s r.o.Počet ks v balení12
  • Silná dezinfekční síla Odstraňuje vodní kámen a bakterie
  • Udržuje toaletu zářivě lesklou a hygienicky čistou
  • Svěží vůně levandule
  • Vhodný i pro ostatní sanitární keramiku

Účinný prostředek na odstranění vodního kamene v toaletě s jemnou levandulovou vůní. Stejně dobře a šetrně vyčistí také usazeniny i těžce dostupné nečistoty. Přípravek spolehlivě likviduje bakterie a viry i prostředí vhodné pro jejich množení. Vaše toaleta tak bude zářivě bílá, hygienicky čistá a příjemně provoněná.

 

Ingredients/Složení

Méně než 5% neiontové povrchově aktivní látky, kationtové povrchově aktivní látky), parfum

 

 

 

 

 

 

Signální slovo : Nebezpečí

Standardní věty o nebezpečnosti : Může být korozivní pro kovy. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Pokyny pro bezpečné zacházení Všeobecně : P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. Prevence : P234 Uchovávejte pouze v původním obalu. P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P280 Používejte ochranné rukavice. P280 Používejte ochranné brýle/obličejový štít. P280 Používejte ochranný oděv. Reakce : P303 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): P361 Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. P353 Opláchněte kůži vodou/osprchujte. P305 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: P351 Několik minut opatrně oplachujte vodou. P338 Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.P391 Uniklý produkt seberte. Skladování : Nevztahuje se. Odstraňování : Odstraňte obal v souladu s platnou legislativou: umístěte prázdný obal do komunálního odpadu. Nebezpečné složky : kyselina chlorovodíková 22 % kyselina amidosírová (Z)-Oktadec-9-enylamin, ethoxylovaný 2EO

VýrobceUNILEVER ČR, spol. s r.o.
ObrázekObrázek
Obrázek (1)Obrázek (1)
PopisObrázky
Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení