Savo WC oceán 750ml

Obrázek
Obrázek
Obrázek (1)
SAVO WC Oceán gel čistící prostředek 750 ml   Tekutý WC čistič v mimořádné kvalitě s vůní oceánu. Přípravek je zahuštěný, proto pomalu stéká z okrajů...
Více informací
45,1 Kč 37,3 Kč bez DPH
Skladem
Kód001644VýrobceUNILEVER ČR, spol. s r.o.Počet ks v balení12

SAVO WC Oceán gel čistící prostředek 750 ml

 

  • Čisticí a dezinfekční přípravek na  toalety.
  • Odstraňuje 99,9 % bakterií.
  • Účinné složení.
  • Pro záživě bílou toaletu bez usazenin.
  • Příjemná vůně.
  • Osvědčená kvalita.

 

 

 

Nebezpečí

Upozornění: Nepřelévejte do žadné jiné lahve. Používejte pouze na toalety. Důkladně opláchněte.

NEBEZPEČÍ

Savo WC Oceán. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Může být korozivní pro kovy. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte pouze v původním balení. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ ochranné brýle/obličejový štít. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. PŘI POŽITÍ volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení, PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte]. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Uniklý produkt seberte. Obsahuje: kyselina amidosírová; peroxid vodíku, Ethanol, 2,2'-iminobis-, N-(hydrogenated tallow alkyl) derivs.

VýrobceUNILEVER ČR, spol. s r.o.
ObrázekObrázek
Obrázek (1)Obrázek (1)
PopisObrázky