00 Kč

Savo WC oceán 750ml

Výrobce
UNILEVER ČR, spol. s r.o.
Kód produktu
001644
Cena s DPH
45.1 Kč
Cena bez DPH
37.3 Kč
Dostupnost
Skladem
Tuto variantu produktu nelze zakoupit
Nakupte ještě za 3000 Kč a máte dopravu zdarma
BaleníPočet jednotek
Balení12 ks
Popis a parametry
Hlídání ceny
Dotaz na prodejce

SAVO WC Oceán gel čistící prostředek 750 ml

 

  • Čisticí a dezinfekční přípravek na  toalety.
  • Odstraňuje 99,9 % bakterií.
  • Účinné složení.
  • Pro záživě bílou toaletu bez usazenin.
  • Příjemná vůně.
  • Osvědčená kvalita.

 

 

 

Nebezpečí

Upozornění: Nepřelévejte do žadné jiné lahve. Používejte pouze na toalety. Důkladně opláchněte.

NEBEZPEČÍ

Savo WC Oceán. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Může být korozivní pro kovy. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte pouze v původním balení. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ ochranné brýle/obličejový štít. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. PŘI POŽITÍ volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení, PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte]. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Uniklý produkt seberte. Obsahuje: kyselina amidosírová; peroxid vodíku, Ethanol, 2,2'-iminobis-, N-(hydrogenated tallow alkyl) derivs.

Aktuální cena produktu je 45.10 Kč
Váš e-mail
Kontakty
+420703140839
eshop@fros.cz
Těšínská 29, Opava, 746 01
IČO:  26803291
DIČ:  CZ26803291
GP webpayLyonessCP