UPOZORNĚNÍ - Dne 29. října bude naše firma zavřená. Objednávky tedy zpracujeme až po víkendu.

Tagal kondicionér na kožené výrobky 300ml

Tagal kondicionér na kožené výrobky 300ml
Prostředek pro oživení a ošetření kožených materiálů
Více informací
62,6 Kč 51,7 Kč bez DPH
Na objednání u dodavatele
Kód001922VýrobceDruchema, družstvo pro chemickou výrobu a službyPočet ks v balení10

Kondicionér na oživení a ošetření přírodních – nesyntetických usní.

 

Ideální pro očetření kožených sedacích souprav, kabelek, automobilového čalounění, kabátů a kožené obuvi.

- prodloužení životnosti kůže

- obnova jejích přirozených vlastností

- kvalitní a šetrný přípravek pečující o kožené produkty

 

Návod k použití:

Kondicionér nanášejte hadříkem nebo tamponem na kožený povrch zbavený nečistot a ihned je roztírejte. Po aplikaci nechte konfdicionér dokonale zaschnout a případné zbytky následně setřete. Po použití je vhodné si důkladně umýt ruce a ošetřit regeneračním krémem. Není vhodné používat na lakované usně.

 

NEBEZPEČÍ H318 Způsobuje vážné poškození očí. P280 Používejte ochranné brýle nebo obličejový štít. P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Obsah těkavých organických látek (VOC) max. 0,15 kg/kg.

VýrobceDruchema, družstvo pro chemickou výrobu a služby
Popis