Air Menline sprej osvěřovač refill 3x15ml Seychelles vanilla, náplň 3ks

Air Menline sprej osvěřovač refill 3x15ml Seychelles vanilla, náplň 3ks
Rozprašovač Happy spray Seychelles vanilla neutralizuje zápach a zanechává svěží vůni.
Více informací
71,5 Kč 59,1 Kč bez DPH
Skladem
Kód201797VýrobceTOMIL s.r.o.Počet ks v balení14

Refill happy spray neutralizuje zápach a zanechává svěží vůni. Vůně: Seychelles vanilla

Balení: 3x15 ml refill (náhradní náplň)

VýrobceTOMIL s.r.o.

Nebezpečí

Nebezpečné látky:

4-terc.butylcyklohexyl-acetát

3,7-dimethyloktan-3-ol (R)-p-mentha-1,8-dien

1-(1,2,3,5,6,7,8-oktahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naftyl)ethan-1-on piperonal linalool reakční směs benzenpropanalu, 4-ethyl-α,α-dimethyl- a 3-(2-ethylfenyl)-2,2-dimethylpropanalu

1,3,4,6,7,8a-hexahydro-1,1,5,5-tetramethyl-2H-2,4a-methanonaftalen-8(5H)-on

Standardní věty o nebezpečnosti

H222 Extrémně hořlavý aerosol.

H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.

H315 Dráždí kůži.

H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.

P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.

P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C.

P501 Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů

 

PopisBezpečnostní upozorněníKe stažení
Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení