Air Menline sprej osvěžovač 3x15ml Rain of Island komplet

Air Menline sprej osvěžovač  3x15ml Rain of Island komplet
Rozprašovač happy spray neutralizuje zápach a zanechává svěží vůni. Balení: 3x15 ml s difuzorem ...
Více informací
78,9 Kč 65,2 Kč bez DPH
Skladem
Kód004002VýrobceTOMIL s.r.o.Počet ks v balení10

Rozprašovač happy spray neutralizuje zápach a zanechává svěží vůni. Balení: 3x15 ml s difuzorem

 

 

 

 

NEBEZPEČÍ

Nebezpečné látky:

3,7-dimethyloktan-3-ol

4-terc.butylcyklohexyl-acetát

piperonal

2,6-oktadienal, 3,7-dimethyl-, reakční produkty s ethylalkoholem

dimethylcyklohex-3-en-1-karbaldehyd

3-p-kumenyl-2-methylpropionaldehyd

methyl-(2,4-dihydroxy-3,6-dimethylbenzoát)

2-methoxy-4-propylfenol

undec-10-enal

2,2,6-trimethyl-α-propylcyklohexanopropanol

Standardní věty o nebezpečnosti

H222 Extrémně hořlavý aerosol.

H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.

H315 Dráždí kůži.

H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.

P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.

P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C.

P501 Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.

 

 

VýrobceTOMIL s.r.o.
PopisKe stažení
Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení