AVA MAX universal 500ml na rez a vodní kámen MR

AVA MAX universal 500ml na rez a vodní kámen MR
AVA MAX universal 500ml na rez a vodní kámen MR
Obrázek (1)
Univerzální čistič Ava Max na rez a vodní kámen. Vhodný na umyvadla, vany, WC, výlevky, dlaždice, obklady, nerezové i keramické dřezy, ...
Více informací
55,7 Kč 46,0 Kč bez DPH
Skladem
Kód001556VýrobceHLUBNA výrobní družstvoPočet ks v balení12

Univerzální čistič Ava Max na extra silnou rez a vodní kámen. Vhodný na umyvadla, vany, WC, výlevky, dlaždice, obklady, nerezové i keramické dřezy, nerezové vodovodní baterie a skleněné povrchy.

 

Bezpečnostní listTrue
VýrobceHLUBNA výrobní družstvo

Signální slovo Varování

Klasifikace dle 1272/2008

Kódy třídy a kategorie nebezpečnosti    Kódy standardních vět o nebezpečnosti:

Eye Irrit. 2                                               H319

 

Standardní věty o nebezpečnosti

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku.

P260 Nevdechujte mlhu/páry/aerosoly.

P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce a pokožku.

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P501 Odstraňte obsah/obal ve sběrně nebezpečného odpadu.

Složky směsi k uvedení na etiketě žádné

Doplňující informace

Složky podle 648/2004/EC:

méně než 5 % amfoterní povrchově aktivní látky, méně než 5 % neiontové povrchově

aktivní látky, parfém, Limonene

Návod k použítí: Na čištěný povrch nastříkejte přiměřené množství přípravku, nechte působit dle potřeby, nejdéle 10 minut. Po vyčištění důkladně opláchněte vodou. Postup je možné opakovat.

Varování: Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí. 

 

AVA MAX universal 500ml na rez a vodní kámen MRAVA MAX universal 500ml na rez a vodní kámen MR
Obrázek (1)Obrázek (1)
PopisBezpečnostní upozorněníObrázkyKe stažení
Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení