AVA Soda krystalická 1kg Hlubna na změkčování vody

AVA Soda krystalická 1kg Hlubna na změkčování vody
AVA Soda krystalická 1kg Hlubna na změkčování vody
Obrázek 2 - Soda krystalická 1kg Hlubna na změkčení vody
Hlubna Soda krystalická 1 kg přípravek na změkčování vody a na namáčení hodně znečištěných oděvů...
Více informací
28,0 Kč 23,1 Kč bez DPH
Skladem
Kód001432VýrobceHLUBNA výrobní družstvoPočet ks v balení10

Hlubna Soda krystalická 1 kg

Přípravek na změkčování vody a na namáčení hodně znečištěných oděvů

 

Signální slovo Varování

Standardní věty o nebezpečnosti

H319 Způsobuje vážné podráždění očí

Pokyny pro bezpečné zacházení

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku.

P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce a pokožku.

P280 Používejte ochranné rukavice /ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou.

Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve

vyplachování.

P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P501 Odstraňte obsah/obal ve sběrně nebezpečného odpadu.

 

 

 

VýrobceHLUBNA výrobní družstvo
AVA Soda krystalická 1kg Hlubna na změkčování vodyAVA Soda krystalická 1kg Hlubna na změkčování vody
Obrázek 2 - Soda krystalická 1kg Hlubna na změkčení vodyObrázek 2 - Soda krystalická 1kg Hlubna na změkčení vody
PopisObrázkyKe stažení
Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení