Biolit elektrický odpařovač proti komárům s tekutou náplní 45 nocí KOMPLET

Biolit elektrický odpařovač proti komárům s tekutou náplní 45 nocí KOMPLET
Vyzrajte na komáry, kteří se skrývají za závěsy či skříněmi s elektrickým odpařovačem od značky BIOLIT! Tento elektrický odpařovač s tekutou náplní b...
Více informací
215,5 Kč 178,1 Kč bez DPH
Skladem
Kód201837VýrobceS.C.Johnson s.r.o.

Vyzrajte na komáry, kteří se skrývají za závěsy či skříněmi s elektrickým odpařovačem od značky BIOLIT! Tento elektrický odpařovač s tekutou náplní bez parfemace vás bude efektivně chránit proti komárům až na 45 nocí. Obsahuje insekticid, který působí proti komárům včetně komárů tygřích, a to i při mírně otevřených oknech a rozsvícených světlech. Optimální pro použití v ložnicích či jiných obytných místnostech do 30 m3

  • Elektrický odpařovač včetně jedné tekuté náplně
  • Poskytuje spolehlivou ochranu až na 45 nocí
  • Efektivně působí proti komárům včetně komárů tygřích
  • Bez parfemace
  • Působí i při mírně otevřených oknech

 

UFI : 5G3M-E0N4-500M-MYS3

Nebezpečí

Obsahuje

destiláty (ropné), hydrogenované střední.

Účinná látka (BPR).

1,2 g prallethrinu ve 100 g přípravku.

Standardní věty o nebezpečnosti

(H304) Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.

(H410) Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení

(P101) Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

(P102) Uchovávejte mimo dosah dětí.

(P302 + P352) PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.

(P301 + P310) PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

(P331) NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

(P405) Skladujte uzamčené.

(P501) Odstraňte obsah/obal/odpařovač v rámci tříděného odpadu v souladu se zákonem o odpadech.

Další označování

Používejte podle návodu.

Nepoužívejte v uzavřeném prostoru.

Zachovejte vnější obal s bezpečnostními upozorněními do úplného spotřebování přípravku.

Během používání el. odpařovač ničím nezakrývejte.

Nedotýkejte se el. odpařovače kovovými předměty ani vlhkýma rukama, pokud je zapojen.

Před zapojením odstraňte nebo zakryjte terária, akvária, zvířecí a ptačí klece.

Vypněte filtry u akvárií.

Když je náplň prázdná, odpojte odpařovač od el. sítě a vyměňte ji za novou.

Nedotýkejte se knotu.

Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv.

 

 

 

 

 

 

NEBEZPEČÍ
Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Při požití nebo při vdechování může způsobit smrt.
Uchovávejte mimo dosah dětí.
NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
PŘI STYKU S KŮŽÍ: Jemně omyjte velkým množstvím mýdla a vody.
Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

 

Použití:
Aktivujte odpařovač s 30 minutovým předstihem.
1. Odstraňte uzávěr (zatlačit a otočit). Náplň zašroubujte/zatlačte do zajištění do el. odpařovače.
2. Otočte zástrčkou tak, aby náplň byla ve svislé poloze.
3. Zasuňte el. odpařovač do odpovídající zásuvky, až se rozsvítí kontrolní dioda. Když je náplň prázdná, odpojte odpařovač od el. sítě a vyměňte ji za novou.
4. Po použití odpojte odpařovač od el. sítě. Odpařovač s náplní udržujte vždy ve svislé poloze. Odpařovač umístěte ve směru průvanu ke spícímu člověku.

Složení:
Účinná látka: 1,2 g prallethrinu ve 100 g přípravku.
Obsahuje: destiláty (ropné), hydrogenované střední.

 

BIOLIT Electrický odpařovač + náplň 45 nocí 27 ml - BIOLIT Electrický odpařovač + náplň 45 nocí 27 mlBIOLIT Electrický odpařovač + náplň 45 nocí 27 ml - BIOLIT Electrický odpařovač + náplň 45 nocí 27 ml

Signální slovo: Nebezpečí

Obsahuje

destiláty (ropné), hydrogenované střední.

Účinná látka (BPR).

1,2 g prallethrinu ve 100 g přípravku.

Standardní věty o nebezpečnosti

(H304) Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.

(H410) Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení

(P101) Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

(P102) Uchovávejte mimo dosah dětí.

(P302 + P352) PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.

(P301 + P310) PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

(P331) NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

(P405) Skladujte uzamčené.

(P501) Odstraňte obsah/obal/odpařovač v rámci tříděného odpadu v souladu se zákonem o odpadech.

Další označování

Používejte podle návodu.

Nepoužívejte v uzavřeném prostoru.

Zachovejte vnější obal s bezpečnostními upozorněními do úplného spotřebování přípravku.

Během používání el. odpařovač ničím nezakrývejte.

Nedotýkejte se el. odpařovače kovovými předměty ani vlhkýma rukama, pokud je zapojen.

Před zapojením odstraňte nebo zakryjte terária, akvária, zvířecí a ptačí klece.

Vypněte filtry u akvárií.

Když je náplň prázdná, odpojte odpařovač od el. sítě a vyměňte ji za novou.

Nedotýkejte se knotu.

Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv.

 

VýrobceS.C.Johnson s.r.o.
PopisKe stažení
Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení