Bistrol 3v1 Dřevo a parkety 750ml Aloe Vera

Bistrol 3v1 Dřevo a parkety 750ml Aloe Vera
čisticí prostředek s leštěnkou na dřevěné podlahy
Více informací
104,8 Kč 86,6 Kč bez DPH
Skladem
Kód001278VýrobceDruchema, družstvo pro chemickou výrobu a službyPočet ks v balení6

Přípravek na snadnou údržbu podlahových ploch. Účinně odstraňuje nečistotu a zároveň dodává ošetřované ploše lesk, který se při každém použití znovu obnovuje.

Vhodný na čištění a péči dřevěných podlach a parket. Má protiskluzový účinek, rychle schne a nezanechává při aplikaci stopy.
S jemnou vůní Aloe Vera

Čistí
výborné čistící účinky díky novým ekologickým složkám

Leští
leštící vosky přidané do prostředku zajistí po vyčištění povrchu jeho příjemný lesk

Ošetřuje
díky konzervačním a ošetřujícím látkám zůstává vyčištěný povrch déle odolný proti nanášení a ulpívání nečistot. Při dalším ošetření usnadňuje také jejich opětovné vyčištění

Přípravek je biologicky snadno rozložitelný.

 

VýrobceDruchema, družstvo pro chemickou výrobu a služby

Signální slovo: Varování

Výstražný symbol:

VAROVÁNÍ

Klasifikace směsi podle nařízení (ES) č. 1272/2008

Směs je klasifikována jako nebezpečná.

Eye Irrit. 2, H319

Standardní věty o nebezpečnosti

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce.

P280 Používejte ochranné brýle.

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc.

Doplňující informace

EUH208 Obsahuje reakční směs: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 247-500-7] a 2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 220-239-6] (3:1). Může vyvolat alergickou reakci.

Doplňující informace:

<5 % neiontové povrchově aktivní látky, parfémy, Bronopol, reakční směs: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on a 2-methylisothiazol-3(2H)-on (3:1), Benzyl Alcohol, Benzyl salicylate, Butylphenyl methylpropional, Hexyl cinnamal, Limonene

Složení: méně než 5 % aniontových povrchově aktivních látek; méně než 5 % neiontových povrchově aktivních látek; 2-methyl-2H-isothiazolin-3-on; 1,2-benzisothiazolin-3-on; pyridin-2-thiol-(1-oxid), sodná sůl; parfém (Benzyl Salicylate, Butylphenyl Methylpropional, Hexyl Cinnamal, Limonene, Benzyl Alcohol, Eugenol, Linalool).

Povrchově aktivní látky jsou biologicky rozložitelné v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 648/2004 o detergentech, v platném znění. Směs je biologicky rozložitelná.

 

PopisBezpečnostní upozorněníKe stažení
Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení