CELOZÁVODNÍ DOVOLENÁ Naše firma bude mít od 1. do 12. července celozávodní dovolenou. V tomto období nebude fungovat příjem ani výdej zboží, přijaté objednávky se začnou zpracovávat od 15. července.

Ceys total tech transparentní 290ml

Ceys total tech transparentní 290ml
Výprodej
Ceys total tech transparentní 290ml
Obrázek (1)
Ceys Total Tech lepí, tmelí a opravuje jakýkoliv materiál v interiéru i exteriéru, dokonce i pod vodou a odolává velmi tvrdým podmínkám
Více informací
228,0 Kč 188,4 Kč bez DPH
Skladem
Kód007770VýrobceAC MARCA Czech Republic s.r.o.Počet ks v balení12

Ceys Total Tech lepí, tmelí a opravuje jakýkoliv materiál v interiéru i exteriéru, dokonce i pod vodou a odolává velmi tvrdým podmínkám. Jeho speciální složení s maximální transparentností zaručuje čistá zakončení.

  • Zvládne všechno
  • Lepí, tmelí, opravuje, dokonce i pod vodou
  • Technologie Polymer Total 3
  • 2 hodiny schnutí
  • 270 kg 10cm²
  • 450% elastický
  • Okamžitá přilnavost
  • Elastické spoje
  • Hermetický

 

Zrcadla - Hliník - Polykarbonát - Pozinkované plochy - Mramor - Metakrylát - Plasty

Sklenářské práce, truhlářské práce, instalace světlíků, nepropustné spáry a dilatační spáry, trhliny a praskliny, sprchové závěsy, luxfery, sendvičové desky a izolace, kovové a plastové části, karavany a lodě.

Všechny materiály
Skvělé vyplňovací schopnosti
Nenarušuje povrchy
Natíratelný za vlhka**
Bez rozpouštědel
Neztrácí objem
100 % hermetický

Vytvoření horní vrstvy 15 min / Schnutí 1 h* / Vyzrání 12 h

* Nevhodný pro polyetylén (PE), polypropylen (PP). PTFE. U materiálu s nízkou přilnavostí (upravované kovy, upravované nebo lakované dřevo, plasty, metakrylát...) provést předběžnou zkoušku.
** Natíratelný v průběhu prvních 24 hodin (je doporučeno provést předběžnou zkoušku).

Odolává těm nejtvrdším podmínkám
Teplota - 40 °C až + 90 °C.
Voda, led, vlhkost a plíseň.
Rány, vibrace, tlaky.
Nestárne a odolává UV záření.

 

Návod na použití
1. Očistit dobře plochy. 2. Seříznout konec uzávěru kartuše a našroubovat aplikační špičku seříznutou na potřebný profil. 3. Vložit do aplikační pistole a aplikovat. Jako lepidlo: Aplikovat a spojit tlakem. U těžkých předmětů zajistit spoj lepicí páskou nebo svorkou až do úplného zaschnutí lepidla. Jako tmel: Aplikovat v provázku a uhladit prstem namočeným v mýdlové vodě. 4. Očistit ještě vlhké zbytky výrobku absorpčním papírem. Výkon: 30 - 35 lineárních metrů pro spoj 3 x 3 mm.

 

VýrobceAC MARCA Czech Republic s.r.o.

Výstražný symbol :

Signální slovo: Varování

Klasifikace podle nařízení (ES) č.1272/2008 (CLP)

Senzibilizace kůže, kategorie 1 H317

Nebezpečný pro vodní prostřechronicky, kategorie 3 H412

Obsahuje : trimethoxyvinylsilan; trimethoxy(vinyl)silan, Bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacate,

Methyl 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl sebacate, Reaction mass of bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacate and methyl 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl sebacate

Standardní věty o nebezpečnosti (CLP) :

H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení (CLP) :

P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.

P302+P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.

P301+P312 - PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře, tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně).

P501 - Odstraňte obsah a obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady, pokud obsah není zcela spotřebován.

Další věty : Nejíst.

Uzávěr s dětskou pojistkou : Nevztahuje se

Varování před nebezpečím při dotyku : Nevztahuje se

 

Zrcadla

Hliník

Polyakrylátové plochy

Mramor

Metakrylát

Plasty

Sklenářské práce, truhlářské práce instalace světlíků, nepropustné spáry a diletační spáry, trhliny a prasklin, sprchové závěsy, luxfery, sendvičové desky a izolace, kovové a plastové části, karavany a lodě

Všechny materiály

Skvělé vyplňovací schopnosti

Nenarušuje povrchy

Natíratelný za vlhka

Bez rozpouštědel

Neztrácí objem

100% hermetický

Vytvoření horní vrstvy 15 min, schnutí 1 h, vyzrání 12 h

Návod na použití:

1.očistit dobře plochy

2. seříznout seříznout konec uzávěru kartuše a našroubovat aplikační špičku seříznutou na potřebný profil

3. Vložit do aplikační pistole a aplikovat

Vložit do aplikační pistole a aplikovat

Jako lepidlo: Aplikovat a spojit tlakem. U těžkých předmětů zajistit spoj lepicí páskou nebo svorkou až do úplného zaschnutí lepidla.

Jako tmel: Aplikovat v provázku a uhladit prstem namočeným v mýdlové vodě. 4. očistit ještě vlhké zbytky výrobku absorpčním papírem. Výkon: 20-30 lineárních metrů pro spoj 3 x 3 mm.

 

Ceys total tech transparentní 290mlCeys total tech transparentní 290ml
Obrázek (1)Obrázek (1)
PopisBezpečnostní upozorněníObrázkyKe stažení
Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení