CELOZÁVODNÍ DOVOLENÁ Naše firma bude mít od 1. do 12. července celozávodní dovolenou. V tomto období nebude fungovat příjem ani výdej zboží, přijaté objednávky se začnou zpracovávat od 15. července.

CLEAMEN 110 skleněné plochy 1l MR

CLEAMEN 110 skleněné plochy 1l MR
Prostředek je určen k mytí oken, skleněných ploch, výplní dveří, vitrín, stolních desek a všech typů zrcadel sprejovou metodou. Lze používat jako ko...
Více informací
87,4 Kč 72,2 Kč bez DPH
Skladem
Kód201293VýrobceCORMEN s.r.o.Počet ks v balení12

Prostředek je určen k mytí oken, sleněných ploch, výplní dveří, vitrín, stolních desek a všech typů zrcadel sprejovou metodou.

Lze používat jako koncentrát na silné znečištění, nebo vodní roztok 250 až 500ml/l na slabé až střední znečištění, poté je třeba plochy setřít stěrkou a přeleštit mikrovláknem. 
Má dobré čistící, odmašťovací a leštící vlastnosti, je parfemovaný ovocnou vůní.


Popis použití při sprejovém čištění oken:

1)       Navlhčenou utěrkou umyjeme rám okna a ze skla odstraníme hrubé nečistoty.
2)       Na rozmývák naneseme vhodně naředěný Cleamen 110 pomocí rozprašovače.
3)       Pomocí rozmýváku, rozetřeme po čištěné ploše a necháme několik vteřin působit.
4)       Stěrkou stáhneme znečištěný roztok.
5)       Suchou utěrkou z mikrovlákna setřeme cestičky a kapky, případně přeleštíme šmouhy.
 
dávkování a ředění pro sprejové čištění 
v ml/1l roztoku
míra znečištění
. .. ...
1 litr rozprašovač 250 500 neředěný
pH roztoku 7.4 7.6 8

pH koncentrátu:  8
 

 

VýrobceCORMEN s.r.o.

Výstražné symboly nebezpečnosti

 

VAROVÁNÍ

Nebezpečné vlastnosti

H226 - Hořlavá kapalina a páry.

Pokyny pro bezpečné zacházení

P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 - Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. – Zákaz kouření.
P301+P330+P331 - PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P501 - Odstraňte obsah/obal v souladu s místními předpiy předáním osobě oprávněné k likvidaci odpadů nebo na místo určené obcí.

Doplňující informace na štítku :

Žádné povinné doplňující informace dle nařízení CLP nejsou vyžádány.

Složení dle nařízení 648/2004/ES o detergentech: < 5 % aniontové povrchově aktivní látky, neiontové povrchově aktivní látky, parfémy, konzervační činidla (METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE AND METHYLISOTHIAZOLINONE).

Nejzávažnější nepříznivé fyzikální účinky, účinky na lidské zdraví a na životní prostředí směsi

Hořlavá kapalina a páry. Způsobuje vážné podráždění očí.

Klasifikace podle nařízení 1272/2008/ES

Flam. Liq. 3; H226

Eye Irrit. 2; H319

 

PopisBezpečnostní upozorněníKe stažení
Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení