CELOZÁVODNÍ DOVOLENÁ Naše firma bude mít od 1. do 12. července celozávodní dovolenou. V tomto období nebude fungovat příjem ani výdej zboží, přijaté objednávky se začnou zpracovávat od 15. července.

Coyote čistič disků kol MR 500ml

Coyote čistič disků kol MR 500ml
Přípravek určený k čištění disků kol ocelových i z lehkých slitin
Více informací
97,3 Kč 80,4 Kč bez DPH
Skladem
Kód201341VýrobceAutoMax Group s.r.o.Počet ks v balení12

Přípravek určený k čištění disků kol ocelových i z lehkých slitin. Výborně čistí běžné nečistoty a odstraňuje znečištění, vznikající vlivem tření brzdového obložení.

 

VýrobceAutoMax Group s.r.o.

Klasifikace podle nařízení (ES) č.1272/2008 (CLP)

Vážné poškození očí / podráždění očí, kategorie 2  H319

Signální slovo (CLP): Varování

Standardní věty o nebezpečnosti (CLP)

H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení (CLP)

P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.

P280 - Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv, ochranné brýle nebo obličejový štít.

P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P337+P313 - Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc.

P501 - Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad.

Doplňkové údaje

Označeno jako detergent: obsahuje aniontové povrchově aktivní látky (méně než 5%); neiontové povrchově aktivní látky (méně než 5%); EDTA a její soli (méně než 5%); parfémy; konzervační činidla (oktylisothiazolinon, 2-brom-2-nitropropan-1,3-diol).

PopisBezpečnostní upozorněníKe stažení
Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení