Coyote Konkor 101, 200ml

Coyote Konkor 101, 200ml
Vytváří na konzervovaných předmětech olejový film, který maže a současně dokonale chrání železné kovy proti korozi.
Více informací
79,5 Kč 65,7 Kč bez DPH
Skladem
Kód007153VýrobceAutoMax Group s.r.o.Počet ks v balení10

Konkor 101 vytváří na konzervovaných předmětech olejový film, který maže a současně dokonale chrání železné i neželezné kovy jako je ocel, litina, měď, zinek a olovo. Je vhodný k mazání strojů, přístrojů, motorů, náhradních dílů, kontaktů akumulátorů, pantů, závitů šroubů aj. Výborně se hodí ke konzervaci a mazání loveckých zbraní, v jejichž hlavních rozpouští karbon. Po krátké době působení uvolňuje i zapečené a zkorodované závity šroubů.

Konkor 101 chrání proti korozi způsobené jak povětrnostními, tak i průmyslovými vlivy. Není-li film Konkoru 101 omyt, poskytuje tuto ochranu až 1 rok.

Neobsahuje silikon.

Fyzikálně chemické parametry:

viskozita při 40°C: 9-11 mm2.s-1

hustota při 20°C: 0,860 g.cm-3

bod tuhnutí: -20°C

 

 Nebezpečí

Klasifikace podle nařízení (ES) č.1272/2008 (CLP)

Aerosol, kategorie 1    H222;H229

Nebezpečnost při vdechnutí, kategorie 1    H304

 

Obsahuje

Základový olej – nespecifikovaný

Standardní věty o nebezpečnosti (CLP)

H222 - Extrémně hořlavý aerosol. H229 - Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. H304 - Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.

Pokyny pro bezpečné zacházení (CLP)

P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.

P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P211 - Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. P251 - Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. P261 - Zamezte vdechování aerosoly. P410+P412 - Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C. P501 - Odstraňte obsah a obal jako nebezpečný odpad.

VýrobceAutoMax Group s.r.o.
PopisKe stažení
Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení