Dr. House odstraňovač skvrn 1l

Dr. House odstraňovač skvrn 1l
Přípravek na odstraňování i silných skvrn (káva, čaj, červené víno, ovoce, tráva aj.)
Více informací
65,9 Kč 54,5 Kč bez DPH
Skladem
Kód201374VýrobceVENTO BOHEMIA spol. s r.o.Počet ks v balení9

Přípravek na odstraňování i silných skvrn (káva, čaj, červené víno, ovoce, tráva aj.). Možno použít i na barevné a jemné tkaniny (vlna, hedvábí). Zvýšuje účinnost pracích prostředků, současně chrání tkaniny a barvy.

 

Bezpečnostní listTrue
VýrobceVENTO BOHEMIA spol. s r.o.

Varování

Nebezpečné látky:

peroxid vodíku 35 %

Benzensulfonová kyselina, 4-C10-13-sek-alkyl deriváty

natrium-benzoát

Standardní věty o nebezpečnosti:

Způsobuje vážné podráždění očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku

Uchovávejte mimo dosah dětí

Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla.

Používejte ochranné brýle.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny aq pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Klasifikace směsi podle nařízení (ES) č. 1272/2008

Směs je klasifikována jako nebezpečná.

Eye Irrit. 2, H319

Další nebezpečnost

Směs neobsahuje látky s vlastnostmi vyvolávajícími narušení endokrinní činnosti v souladu s kritérii stanovenými v nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/2100 nebo v nařízení Komise (EU) 2018/605. Směs neobsahuje látky splňující kritéria pro látky PBT nebo vPvB v souladu s přílohou XIII, nařízení (ES) č. 1907/2006(REACH), v platném znění

PopisBezpečnostní upozorněníKe stažení
Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení