CELOZÁVODNÍ DOVOLENÁ Naše firma bude mít od 1. do 12. července celozávodní dovolenou. V tomto období nebude fungovat příjem ani výdej zboží, přijaté objednávky se začnou zpracovávat od 15. července.

Fixinela plus Clean Power 500ml

Fixinela plus Clean Power 500ml
Fixinela Plus tekutý čistič.
Více informací
57,4 Kč 47,4 Kč bez DPH
Skladem
Kód001450VýrobceTATRACHEMA CZ spol. s r.o.Počet ks v balení21
  • čistící prostředek na vany, umyvadla, obkládačky a WC
  • rozpouští vodní a močový kámen, zastaralou špínu a jiné usazeniny 
  • přípravek vhodný pro použití v potravinářském průmyslu


Čistící prostředek na silně znečištěné plochy se zvýšenou účinností. Odstraňuje zaschlou špínu, mastnotu a jiné usazeniny...

FIXINELA plus clean power
- čisticí prostředek na silně znečištěné plochy se zvýšenou účinností

  • výrobek je určen k čištění umyvadel, van, WC mís, obkladaček a podlah
  • odstraňuje staré nečistoty, mastnotu a jiné usazeniny
  • rozpouští vodní a močový kámen

Upozornění:

Před použitím výrobku si přečtěte návod k použití. Výrobek používejte pouze na materiály odolné účinkům kyselin. Výrobek není vhodný na čištění hliníkových povrchů. Nepoužívejte na litinové a smaltované vany. Nepoužívejte společně s prostředky obsahujícími aktivní chlor. Nepoužívejte spo-lečně s alkalickými látkami a směsmi.

Návod na použití:

Výrobek nastříkejte na navlhčené znečištěné místo a rovnoměrně rozetřete houbou. Nechte působit podle stupně znečištění a důkladně opláchněte vodou. Při silném znečištění postup opakujte.

 

VýrobceTATRACHEMA CZ spol. s r.o.

Ošetřený výrobek. Obsahuje 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on a 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1).

Obsahuje:

alkoholy, C14-15-rozvětvené a lineární, ethoxylované ( >= 2.5EO).

Nebezpečí:

Způsobuje vážné poškození očí. Obsahuje 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on a 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Může vyvolat alergickou reakci.

Pokyny pro bezpečné nakládání:

Uchovávejte mimo dosah dětí. Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem. Používejte ochranné brýle.

Pokyny pro první pomoc:

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (tel.: 224 915 402, 224 919 293) nebo lékaře.

PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (tel.: 224 915 402, 224 919 293) nebo lékaře.

Pokyny pro odstranění:

Odstraňte obsah a obal ve sběrném místě nebezpečného odpadu

Klasifikace směsi podle nařízení 1272/2008 (ES) (nařízení CLP):

Vážné poškození očí 1 (Eye Dam. 1), H318 Způsobuje vážné poškození očí

Složení:

5 - 15 % kyselina citronová, < 5 % neiontový tenzid, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE, barviva, parfém.

Údaje podle Nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) č. 648/2004, o detergentech, uváděné v označení na obalu:

5 - 15 % kyselina citronová, méně než 5 % neiontový tenzid, METHYLCHLOROISOTHIAZOLI­NONE, METHYLISOTHIAZOLINONE, barviva, parfém.

Další informace uvedené na obalu výrobku:

Text:“Ošetřený předmět. Obsahuje 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on a 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1)“.

UFI: 5X20-70CX-V00U-ARCR.

Údaje o osobě odpovědné za uvedení výrobku na trh. Návod k použití. Pokyny pro první pomoc.

Další nebezpečnost: Směs neobsahuje látky uvedené v příloze XIV nařízení REACH (SVHC). Neobsahuje žádné látky, které jsou vyhodnoceny jako PBT nebo vPvB. Neobsahuje látky vyvolávající narušení endokrinní činnosti.

Spotřebujte do 24 měsíců od data výroby.

PopisBezpečnostní upozorněníKe stažení
Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení