LARRIN NANO EFEKT čistič kuchyně 500ml MR

LARRIN NANO EFEKT čistič kuchyně 500ml MR
moderní nanotechnologie, odstaňuje mastnotu a připálený tuk
Více informací
84,6 Kč 69,9 Kč bez DPH
Skladem
Kód203688VýrobceSTYL, družstvo pro chemickou výrobuPočet ks v balení12

Moderní čistič kuchyně využívající nanotechnologii. Odstraňuje mastnotu ze všech povrchů a omyvatelných ploch v kuchyni. Odstraňuje připálený tuk z trub a grilů.

VýrobceSTYL, družstvo pro chemickou výrobu

Výstražný symbol nebezpečnosti: 

 

Signální slovo: Varování

Standardní věty o nebezpečnosti

H319 Způsobuje vážné podráždění očí. Pokyny pro bezpečné zacházení

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P260 Nevdechujte aerosoly.

P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla vodou a mýdlem.

P280 Používejte ochranné brýle.

P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc.

P501 Odstraňte obsah/obal v místě sběru nebezpečného odpadu.

Doplňující informace dle nařízení ES 648/2004 Složení: < 5% aniontové povrchově aktivní látky; < 5 % neiontové povrchově aktivní látky, parfém, konzervanty (Benzisothiazolinone; Methylisothiazolinone; Laurylamine Dipropylenediamine).

PopisBezpečnostní upozorněníKe stažení
Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení