LARRIN NANO WC čistič 750ml

LARRIN NANO WC čistič 750ml
moderní nanotechnologie vytváří ochranný film po prvním použití, zabraňuje usazování vodního kamene a nečistot
Více informací
101,4 Kč 83,8 Kč bez DPH
Skladem
Kód203682VýrobceSTYL, družstvo pro chemickou výrobuPočet ks v balení12

Moderní WC čistič využívající nanotechnologii. Vytváří ochranný film po prvním použití. Pravidelné používání zabraňuje usazování vodního kamene a nečistot. Následně snadnější údržba a čištění.

VýrobceSTYL, družstvo pro chemickou výrobu

Výstražný symbol nebezpečnosti:

Signální slovo: Varování

H315 Dráždí kůži

H319 Způsobuje vážné podráždění očí. 

Pokyny pro bezpečné zacházení

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla vodou a mýdlem.

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P337 + P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc.

P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

P313 Vyhledejte lékařskou pomoc.

P501 Odstraňte obsah/obal v místě sběru nebezpečného odpadu.

Doplňující informace

EUH208 Obsahuje Octylisothiazolinone. Může vyvolat alergickou reakci.

 

Doplňující informace EUH208 Obsahuje Octylisothiazolinone. Může vyvolat alergickou reakci.

Doplňující informace dle nařízení ES 648/2004

Obsahuje: < 5% aniontové povrchově aktivní látky, < 5% neiontové povrchově aktivní látky, parfém, konzervant (Octylisothiazolinone; 2-Bromo-2-Nitropropane-1,3-Diol).

 

PopisBezpečnostní upozorněníKe stažení
Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení