CELOZÁVODNÍ DOVOLENÁ Naše firma bude mít od 1. do 12. července celozávodní dovolenou. V tomto období nebude fungovat příjem ani výdej zboží, přijaté objednávky se začnou zpracovávat od 15. července.

Lavax Sensitive prací prostředek s lanolinem 1l

Lavax Sensitive prací prostředek s lanolinem 1l
prací prostředek se speciální recepturou s obsahem lanolinu, účinný i při nízkých teplotách
Více informací
56,5 Kč 46,7 Kč bez DPH
Skladem
Kód202199VýrobceSTYL, družstvo pro chemickou výrobuPočet ks v balení12

Koncentrovaný prací prostředek na jemné prádlo, se speciálně vytvořenou recepturou s obsahem lanolinu. Účinný i při nízkých teplotách praní.

VýrobceSTYL, družstvo pro chemickou výrobu

Výstražný symbol nebezpečnosti: 

Nebezpečí

GHS05 

Standardní věty o nebezpečnosti

H318 Způsobuje vážné poškození očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla vodou a mýdlem

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle.

P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

P313 Vyhledejte lékařskou pomoc.

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc.

P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc.

P510 Odstraňte obsah/obal v místě sběru nebezpečného odpadu.

Obsahuje: Sodium Laureth Sulfate; benzensulfonová kyselina, C10-13-alkyl derivs., sodné soli.

Doplňující informace

EUH208 Obsahuje Octylisothiazolinone. Může vyvolat alergickou reakci

Klasifikace látky nebo směsi

Směs je klasifikována jako nebezpečná

Klasifikace směsi dle nařízení č. 1272/2008/ES (CLP):

Eye Dam 1, H318

Doplňující informace dle nařízení ES 648/2004

Složení: < 5 % aniontové povrchově aktivní látky, < 5 % neiontové povrchově aktivní látky, parfém, konzervant (Octylisothiazolinone; 2-Bromo-2-Nitropropane-1,3-Diol).

 

PopisBezpečnostní upozorněníKe stažení
Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení