LAVON univerzál 5l

LAVON univerzál 5l
Univerzální mycí prostředek na podlahy a povrchy
Více informací
88,6 Kč 73,2 Kč bez DPH
Skladem
Kód216354VýrobceLAVON trade s.r.o.Počet ks v balení1

Lavon univerzál 1 l je extra účinný odmašťovací prostředek s vůní zeleného čaje a pomerančů. Je vhodný na všechny druhy podlah a nenasákavých povrchů, účinný i na nádobí.

Přednosti Lavon univerzál 1L:

  1. vhodný na veškeré plochy

  2. podlahy

  3. nádobí

Použití:

Do kbelíku nadávkujte prostředek Lavon univerzál dle míry znečištění povrchu. Na mytí nádobí použijte pár kapek na houbičku nebo přímo na nádobí. Podle intenzity znečištěného nádobí přidejte více prostředku na nádobí. Po umytí nádobí opláchněte pitnou vod

Výstražný symbol:

 

Signální slovo: Varování

Standardní věty o nebezpečnosti

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P280 Používejte ochranné brýle.

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc

 

Klasifikace směsi podle nařízení (ES) č. 1272/2008

Směs je klasifikována jako nebezpečná.

Eye Irrit. 2, H319

 

 

 

 

 

 

 

Bezpečnostní upozornění

 

Výstražný symbol nebezpečnosti:
               GHS07
       
           
Signální slovo: VAROVÁNÍ        
Nebezpečné látky (které musí být uvedeny na etiketě): -        
Standardní věty o nebezpečnosti – H věty a EUH věty: H319 Způsobuje vážné podráždění očí.      
Pokyny pro bezpečné zacházení – P věty: P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
  P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.      
  P280 Používejte ochranné brýle.      
  P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte
  vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout
  snadno. Pokračujte ve vyplachování.      
  P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc.

 

VýrobceLAVON trade s.r.o.
PopisKe stažení
Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení