PE-PO čistič grilů 500ml

PE-PO čistič grilů 500ml
PE-PO čistič grilů je vysoce účinný prostředek na čištění a odmašťování grilů a grilovacího příslušenství, krbových skel, pečicích a opékacích zaříze...
Více informací
92,0 Kč 76,0 Kč bez DPH
Skladem
Kód001572VýrobceSeverochema, družstvo pro chemickou výrobu, LiberecPočet ks v balení6

PE-PO čistič grilů je vysoce účinný prostředek na čištění a odmašťování grilů a grilovacího příslušenství, krbových skel, pečicích a opékacích zařízení, trub, krbů a kamen. Šetrně odstraňuje mastnotu, připálené zbytky, usazeniny kouře a saze, prach a ostatní nečistoty. Použitím čističe nedochází k narušení povrchu kovových ani skleněných částí materiálů. Zamezte styku s těsněním dvířek kamen a trub.

UPOZORNĚNÍ:
Zamezte styku s těsněním dvířek kamen a trub

• Objem: 500 ml
• Záruční doba: 36 měsíců
• Vůně citrusů

 

Nebezpečí

Nebezpečné látky:

C6, alkyl glukosid

hydroxid sodná

d-limonen

Standardní věty o nebezpečnosti:

Dráždí kůži

Způsobuje vážné poškození očí

Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky

Pokyny pro bezpečné zacházení

P101                                     Je-li nutná lékařská pomoc,mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102                                     Uchovávejte mimo dosah dětí.

P280                                     Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.

P301+P310                           PŘIPOŽITÍ:Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

P302+P352                           PŘISTYKU S KŮŽÍ:Omyjtevelkýmmnožstvímvody.Podle potřeb použijte reparační krém.

P305+P351+P338                PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky,jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno.Pokračujte ve vyplachování.

P331                                     NEVYVOLÁVEJTEzvracení.

P501                                     Odstraňte obsah/obal v souladu s místními předpisy předáním osobě oprávněné klikvidaci odpadů nebo na místo určené obcí.

Doplňující informace

EUH208                                 Obsahuje d-limonen.Můževyvolatalergickoureakci.

<5%fosfonáty,<5%aniontovépovrchově aktivní látky,<5%neiontové povrchově aktivní látky,Limonene

 

 

 

 

VýrobceSeverochema, družstvo pro chemickou výrobu, Liberec
PopisKe stažení
Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení