PE-PO podpalovač tekutý 1l

PE-PO podpalovač tekutý 1l
PE-PO podpalovač tekutý 1l
Obrázek (1)
PE-PO tekutý podpalovač 1000ml Výrobek určený k podpalování v kamnech, kotlích a krbech. Šetrnější k životnímu prostředí...
Více informací
90,5 Kč 74,8 Kč bez DPH
Skladem
Kód201531VýrobceSeverochema, družstvo pro chemickou výrobu, LiberecPočet ks v balení8

PE-PO tekutý podpalovač 1000ml

Výrobek určený k podpalování v kamnech, kotlích a krbech. Šetrnější k životnímu prostředí

 

Nebezpečí

Nebezpečná látka

Uhlovodíky,C11-C14, n-alkany, isoalkany, cyklické, <2% aromátů (ES: 926-141-6)

Standardní věty o nebezpečnosti

H304                                    Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.

Pokyny pro bezpečné zacházení

P101                                     Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102                                     Uchovávejte mimo dosah dětí.

P301+P310                           PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

P305+P351+P338                PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmou tsnadno. Pokračujte ve vyplachování.

P331                                     NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

P405                                     Skladujte uzamčené.

P501                                     Odstraňte obsah/obal v souladu s místními předpisy předáním osobě oprávněné k likvidaci odpadů nebo namísto určené obcí.

Doplňující informace

EUH066                                 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

Jediný doušek podpalovače grilu může vést k životohrožujícímu poškození plic.

VýrobceSeverochema, družstvo pro chemickou výrobu, Liberec
PE-PO podpalovač tekutý 1lPE-PO podpalovač tekutý 1l
Obrázek (1)Obrázek (1)
PopisObrázkyKe stažení
Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení