CELOZÁVODNÍ DOVOLENÁ Naše firma bude mít od 1. do 12. července celozávodní dovolenou. V tomto období nebude fungovat příjem ani výdej zboží, přijaté objednávky se začnou zpracovávat od 15. července.

Real green na toalety 5kg

Real green na toalety 5kg
Čisticí prostředek s gelovou konzistencí na toalety a koupelny.
Více informací
266,3 Kč 220,1 Kč bez DPH
Skladem
Kód216122VýrobceZenit,spol.s r.o.Počet ks v balení1
  • odstraňuje vodní kámen, rez, mýdlové a další usazeniny, zápach
  • vysoká účinnost díky kombinaci dvou přírodních kyselin - octové a citrónové
  • gelová konzistence
  • svěží vůně Green Wash
  • použití při běžné údržbě toalet
  • preventivní ochrana proti tvorbě vodního kamene

 

 

VýrobceZenit,spol.s r.o.

VAROVÁNÍ

Klasifikace dle nařízení (ES) č.1272/2008( CLP):

Podráždění očí, kategorie 2, H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

H-věty:

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

P-pokyny:

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P280 Používejte ochranné brýle.

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

P305/351/338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P337/313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc.

P501 Odstraňte obal: po důkladném vyprázdnění několikrát vyčistit výplachem vodou a po vyčištění je možné jej odložit do nádob pro tříděný odpad.

Telefonní číslo pro naléhavé situace:

Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 120 00 Praha 2. Pohotovostní telefon:+420 224 91 92 93 nebo +420 224 91 54 02

Klasifikace dle nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP):

Podráždění očí, kategorie 2, H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

PopisBezpečnostní upozorněníKe stažení
Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení