Welldone Antibakteriální čistící prostředek do koupelny 750ml

Welldone Antibakteriální čistící prostředek do koupelny 750ml
Přípravek je vhodný na čištění všech sanitárních povrchů a s dezinfekčním účinkem zneškodní nežádoucí bakterie.
Více informací
66,9 Kč 55,3 Kč bez DPH
Na objednání u dodavatele
Kód218228VýrobceATET s.r.o.Počet ks v balení18

Přípravek je vhodný na čištění všech sanitárních povrchů a s dezinfekčním účinkem zneškodní nežádoucí bakterie. 

Upozornění:

Používejte biocidní přípravky bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Bezpečnostní upozornění:


        
Varování

Standardní věty o nebezpečnosti:

H315 Dráždí kůži.

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

EUH206 Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor).

 

Pokyny pro bezpečné zacházení:

Všeobecně: P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku.

Prevence: P260 Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.

P262 Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem.

Reakce: P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P501 Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.

VýrobceATET s.r.o.
PopisKe stažení
Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení