ARIEL Professional Formula Pro Plus dezinfekční prací prášek 13kg

Ariel Professional Formula Pro dezinfekční prášek 13kg
Ariel Formula Pro Plus je dezinfekční prací prášek pro profesionální použití v oblasti zdravotní a sociální péče.
Více informací
1 369 Kč 1 131 Kč bez DPH
Skladem
Kód206380VýrobceProcter  & Gamble Czech Republic s.r.o.Počet ks v balení1
  • Odstraňuje nejodolnější skvrny a dezinfikuje prádlo (dle EN1276, EN1650 a EN14476)
  • Skvěle odstraňuje skvrny již při prvním praní, bez předpírky nebo namáčení
  • Udrží prádlo zářivě bílé i po mnoha vypráních
  • Jedno balení vypere více než tunu prádla
  • Dosahuje vynikajících výsledků praní už při 40 °C
  • Bezfosfátový

 

Ariel Formula Pro Plus je dezinfekční prací prášek pro profesionální použití v oblasti zdravotní a sociální péče. Odstraňuje nejodolnější skvrny a zabíjí 99,999 % bakterií a obalených virů (dle EN1276, EN1650 a EN14476, dodržujte návod k použití). Je vyvinutý tak, aby dosahoval vynikajících výsledků už při prvním praní bez nutnosti namáčení anebo předpírky. Obsahuje speciální bělicí technologie, které pomáhají udržet prádlo zářivě bílé po delší dobu. Obsahuje jedinečnou kombinaci vysoce koncentrovaných čisticích složek nové generace. Kombinuje pokročilý systém povrchově aktivních látek s technologicky vyspělými enzymy a polymery, které jsou velmi účinné při odstraňování odolných skvrn a snadno pronikají do hloubky vlákna. Dosahuje vynikajících výsledků praní už při 40 °C. Neobsahuje fosfáty. Jedno balení vypere více než tunu prádla. Biocidní (dezinfekční) prostředky používejte zodpovědně dle návodu k použití.

Použití:

  • Bílé a stálobarevné prádlo
  • Vhodný pro všechny typy praček s manuálním dávkováním

Omezení použití:

  • • Nepoužívejte na vlnu a hedvábné textilie

 

 

 

 

Bezpečnostní upozornění
 
 
Signální slovo Nebezpečí
 
Standardní věty o nebezpečnosti H315 - Dráždí kůži. H318 - Způsobuje vážné poškození očí. Bezpečnostní pokyny - EU (§ 28, 1272/2008) P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí. P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P305 + P351 + P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P310 - Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře P337 + P313 - Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření. P302 + P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. P301 + P312 - PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře. P501 - Odstraňte obsah / obal v příslušném místním zařízení schváleném pro likvidaci odpadů.
 
VýrobceProcter  & Gamble Czech Republic s.r.o.
PopisKe stažení
Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení