Bros Repelent proti komárům a klíšťatům 100ml

Bros Repelent proti komárům a klíšťatům 100ml
Kapalina účinně odpuzuje komáry, a to včetně tropických komárů (působí až 8 hodin), klíšťat (působí až 4 hodiny) a komárů písklavých (působí až 6 hod...)
Více informací
86,8 Kč 71,7 Kč bez DPH
Na objednání u dodavatele
Kód216407VýrobceTATRACHEMA CZ spol. s r.o.Počet ks v balení12

Účinně odpuzuje komáry písklavé po dobu až 7 hodin, klíšťata po dobu až 4 hodin a muchničky po dobu až 8 hodin. Zajišťuje i ochranu před tropickým komárem tygrovaným po dobu až 5 hodin.

Návod na použití:

Rovnoměrně nastříkejte na pokožku a oděv ze vzdálenosti 15 cm. Nestříkejte přímo na tvář, ale nastříkejte na dlaň a rozetřete po pokožce.

Bezpečnostní opatření:

Před použitím si přečtěte návod na použití. Biocidní výrobek, používejte bezpečně.

 

Piktogramy nebezpečnosti:

 

Varovné označení: Nebezpečí 

Věty popisující druhy rizik:

H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

Věty popisující podmínky pro bezpečné používání:

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout.

P501 Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.

 

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte etiketu a informace o výrobku.

VýrobceTATRACHEMA CZ spol. s r.o.
PopisKe stažení
Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení