CELOZÁVODNÍ DOVOLENÁ Naše firma bude mít od 1. do 12. července celozávodní dovolenou. V tomto období nebude fungovat příjem ani výdej zboží, přijaté objednávky se začnou zpracovávat od 15. července.

FRE-PRO Wave 3D vonné sítko do pisoáru Spiced Apple

FRE-PRO Wave 3D vonné sítko do pisoáru Spiced Apple
Oboustranné vonné gelové sítko do pisoáru
Více informací
111,1 Kč 91,8 Kč bez DPH
Na objednání u dodavatele
Kód212834VýrobceFresh Products LLCPočet ks v balení100

Oboustranné vonné gelové sítko do pisoáru Wave 3D je součástí řady originálních produktů FRE-PRO. Unikátní šestiúhelníkový tvar se speciálně řešenými otvory umožňuje náhled do odpadových cest, redukuje rozstřikování moči, udržuje pisoár v čistotě a redukuje čas potřebný na očistu až o polovinu.

Charakteristika vůně:  Jablko, skořice a hřebíček posílené tóny broskví, hrušky, lesních plodů a pomeranče. V srdci vůně se skrývá akord složený z jasmínu, ylang ylang a pižma. Tato kořeněná vůně vytváří hřejivé efekty a pozitivní naladění. Hodí se pro každý interiér. 

VLASTNOSTI

  • Voní a osvěžuje vzduch po dobu 30 dnů
  • Zabraňuje  rozstřikování moči a případnému návratu nečistot zpět do mísy
  • Omezuje vznik zápachu v samotném jeho zárodku: zápach nepřekrývá, ale uvolňuje bakterie a aktivní ingredience optimalizované pro likvidaci pachů
  • Možnost nastavení data výměny  po 30 dnech používání
  • Vyhovuje testu VOC v USA i v Evropě – ekologicky příznivý produkt
  • Vhodné pro běžné i pro suché pisoáry 

 

VýrobceFresh Products LLC

Výstražný symbol:

 

Signální slovo: Nebezpečí

Klasifikace látky nebo směsi:

Směs splňuje kritéria pro klasifikaci jako nebezpečná podle nařízení ES č. 1272/2008. Směs je klasifikována jako nebezpečná ve smyslu nařízení ES č. 1272/2008, ve znění pozdějších předpisů.

Kategorie nebezpečnosti:

Skin Sens. 1, H317

Eye Irrit. 2, H319

Údaje o nebezpečnosti:

Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí.

 

Standardní věty o nebezpečnosti:

H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H319 Způsobuje vážné poškození očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P102: Uchovávejte mimo dosah dětí.

P264: Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou.

P333 + P313: Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařské ošetření.

P501: Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů předáním oprávněné osobě k likvidaci.

Doplňující informace na štítku:

Nebezpečné komponenty k etiketování: 3-Fenylprop-2-enal (Cinnamaldehyd) (CAS 104-55-2) < 6 %

Fenol, 2-methoxy-4-(2-propenyl)- (Eugenol) (CAS 97-53-0) < 3 %

2-Propenal, 2-methyl-3-fenyl- (α-Methylcinnamaldehyd) (CAS 101-39-3) < 3 %

Obsahuje Kumarin; Heřebíčkový olej; Terpeny a terpenoidy, sladký pomerančový olej. Může vyvolat alergickou reakci.

Další nebezpečnost:

Směs ani její složky nesplňují kritéria pro perzistentní, bioakumulativní a toxické nebo vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní látky v souladu s přílohou XIII v souladu s přílohou XIII, ani nebyly k datu vyhotovení bezpečnostního listu zařazeny do seznamu sestaveného v souladu s čl. 59 odst. 1, nevykazuje vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému ani není látkou s vlastnostmi vyvolávajícími narušení endokrinní činnosti v souladu s kritérii stanovenými v nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/2100 nebo v nařízení Komise (EU) 2018/605.

 

 

 

PopisBezpečnostní upozorněníKe stažení
Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení